Dobra pora na aktywnego seniora - projekt

20-06-2021 Projekty Drukuj E-mail Odsłony: 1533
Dobra pora na aktywnego seniora - projekt

Miasto i Gmina Gąbin realizuje projekt pn. „DOBRA PORA NA AKTYWNEGO SENIORA”

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.1. Zwiększenie dostępności usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, i jest realizowany od 01 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Projekt jest skierowany do osób w wieku 60+, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Gąbin.

Siedziba klubu mieści się przy ul. Kościuszki 1 w Gąbinie. Liderem klubu jest Pani Sylwia Obidowska.

W ramach Klubu Seniora, powstały i zostały wyposażone pomieszczenia ogólnodostępne; kuchenne i do aktywności ruchowej.

Dodatkowo została utworzona wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, która spowoduje wzrost samodzielności osób niesamodzielnych. W ramach działania Klubu Seniora organizowane są zajęcia dla uczestników: ruchowe; manualne; muzyczne; kulinarne; komputerowe; florystyczne; spotkania konsultacyjne: poradnictwo prawne z psychologiem, dietetykiem, kardiologiem; wieczorki taneczne; wyjazdy całodzienne; do teatru; do kina; na basen; Dzień Seniora; Śniadanie Wielkanocne; Wigilia Seniorów. W projekcie biorą również udział opiekunowie faktyczni osób niepełnosprawnych, którzy zostali objęci wsparciem w postaci szkoleń.

Biuro projektu „Dobra pora na aktywnego Seniora” mieści się w Urzędzie Miasta i Gminy w Gąbinie przy ul. Stary Rynek 16.

Zespół projektowy:

 • Magdalena Osipowicz-Kansy: Koordynator projektu, tel. 24 267 41 74
 • Aleksandra Kłys: specjalista ds. finansowych, tel. 24 267 41 53
 • Paulina Skonieczna: specjalista ds. zamówień publicznych, tel. 24 267 41 64
 • Anna Kiełbasa: specjalista ds. merytorycznych, tel. 24 277 10 14.

dobra pora na aktywnego seniora 1400pic 2023


Od czerwca 2021r. w Gąbinie jest realizowany projekt skierowany do seniorów, pn. „DOBRA PORA NA AKTYWNEGO SENIORA”

Projekt jest realizowany przez Miasto i Gminę Gąbin, w ramach Osi Priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.1. Zwiększenie dostępności usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, i będzie realizowany od 01 czerwca 2021r. do 31 sierpnia 2023r.
Projekt jest skierowany do osób w wieku 60+, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Gąbin.

W ramach Klubu Seniora, powstaną i zostaną wyposażone pomieszczenia ogólnodostępne;
kuchenne i do aktywności ruchowej. Będzie to idealne miejsce spotkań dla osób starszych.

Rekrutacja do udziału w projekcie potrwa od 16 czerwca do 04 lipca 2021r. Wszystkie chętne osoby, spełniające wymogi rekrutacji, znajdujące się w regulaminie projektu mogą wypełnić dokumenty rekrutacyjne w biurze projektu ds. merytorycznych, znajdującym się w budynku MGOPS w Gąbinie, pokój nr 2 .

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają poniższe kryteria:
a) osoba mieszkająca lub pracująca na terenie Miasta i Gminy Gąbin.
b) osoba niesamodzielna.
c) osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
d) osoba w wieku 60+

W przypadku dużej liczby chętnych pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które:
a) ich dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego
b) są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z więcej niż 1 z przesłanek
c) korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
d) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoba z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną i osoba z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

W ramach działania Klubu Seniora zostaną zorganizowane poniższe zajęcia dla uczestników: ruchowe; manualne; muzyczne; kulinarne; komputerowe; florystyczne; spotkania konsultacyjne: poradnictwo prawne z psychologiem, dietetykiem, kardiologiem; wieczorki taneczne; wyjazdy całodzienne; do teatru; do kina; na basen; Dzień Seniora; Śniadanie Wielkanocne; Wigilia Seniorów.
Do udziału w projekcie zapraszamy również opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych, którzy zostaną objęci wsparciem w postaci szkoleń.
Dodatkowo zostanie utworzona wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego w ramach projektu która spowoduje wzrost samodzielności osób niesamodzielnych.

pdfregulamin-rekrutacji-i-udzialu_klubk-seniora.pdf486.93 KB25/01/2023, 10:11

dobra pora na aktywnego seniora 1500pix

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin