Dobra pora na aktywnego seniora - projekt

20-06-2021 Projekty Drukuj E-mail Odsłony: 1042
Dobra pora na aktywnego seniora - projekt

Miasto i Gmina Gąbin realizuje projekt pn. „DOBRA PORA NA AKTYWNEGO SENIORA”

Od października 2020r. w Gąbinie jest realizowany projekt skierowany do seniorów, pn. „DOBRA PORA NA AKTYWNEGO SENIORA”

Projekt jest realizowany przez Miasto i Gminę Gąbin, w ramach Osi Priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.1. Zwiększenie dostępności usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, i będzie realizowany od 01 czerwca 2021r. do 31 grudnia 2022r.
Projekt jest skierowany do osób w wieku 60+, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Gąbin.

W ramach Klubu Seniora, powstaną i zostaną wyposażone pomieszczenia ogólnodostępne;
kuchenne i do aktywności ruchowej. Będzie to idealne miejsce spotkań dla osób starszych.

Rekrutacja do udziału w projekcie potrwa od 16 czerwca do 04 lipca 2021r. Wszystkie chętne osoby, spełniające wymogi rekrutacji, znajdujące się w regulaminie projektu mogą wypełnić dokumenty rekrutacyjne w biurze projektu ds. merytorycznych, znajdującym się w budynku MGOPS w Gąbinie, pokój nr 2 .

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które spełniają poniższe kryteria:
a) osoba mieszkająca lub pracująca na terenie Miasta i Gminy Gąbin.
b) osoba niesamodzielna.
c) osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
d) osoba w wieku 60+

W przypadku dużej liczby chętnych pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby, które:
a) ich dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego
b) są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z więcej niż 1 z przesłanek
c) korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
d) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoba z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną i osoba z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

W ramach działania Klubu Seniora zostaną zorganizowane poniższe zajęcia dla uczestników: ruchowe; manualne; muzyczne; kulinarne; komputerowe; florystyczne; spotkania konsultacyjne: poradnictwo prawne z psychologiem, dietetykiem, kardiologiem; wieczorki taneczne; wyjazdy całodzienne; do teatru; do kina; na basen; Dzień Seniora; Śniadanie Wielkanocne; Wigilia Seniorów.
Do udziału w projekcie zapraszamy również opiekunów faktycznych osób niepełnosprawnych, którzy zostaną objęci wsparciem w postaci szkoleń.
Dodatkowo zostanie utworzona wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego w ramach projektu która spowoduje wzrost samodzielności osób niesamodzielnych.

dobra pora na aktywnego seniora 1500pix

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin