Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

25-08-2020 Projekty Odsłony: 1472
Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Miasto i Gmina Gąbin w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. Obrońców Dobrzykowa z 1939 r. w Dobrzykowie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie.

wartość projektu:  34.999.800,00 zł,
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 27.999.840,00 zł.

mazowiecki program przygotowania szkol nauczycieli i uczniow do nauczania zdalnego 1200pix