Zdalna Szkoła +

13-07-2020 Projekty Drukuj E-mail Odsłony: 1477
Zdalna Szkoła +

Miasto i Gmina Gąbin realizuje projekt ZDALNA SZKOŁA+

23 października w gąbińskim ratuszu odbyło się kolejne przekazanie sprzętu multimedialnego dla placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Gąbin.

Drugi zestaw komputerów i laptopów, jaki pozyskało w ostatnim czasie Miasto i Gmina Gąbin, został zakupiony dzięki Programowi Operacyjnemu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach; dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Lokalny samorząd otrzymał wsparcie finansowe, pokrywające 100% kosztów realizacji zadania - 55 000,00 zł.

Podobnie jak komputery i tablety z programu Zdalna Szkoła, tak i obecny pakiet, przekazany został dyrektorom, którzy rozdysponują w/w sprzęt.

Realizacja projektu pozwoli na wyposażenie gminnych szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. W czasie pandemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych. Projekt „Zdalna szkoła+” jest skierowany do rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Dzięki programowi Zdalna Szkoła + zakupionych zostało 7 wydajnych laptopów HP 250 G7 6EC72EA dla nauczycieli oraz 27 tabletów multimedialnych Lenovo TAB M10 dla uczniów. Sprzęt wyposażony jest dodatkowo w zestawy słuchawkowe.

Łącznie - dzięki wsparciu zewnętrznemu Miasto i Gmina Gąbin zakupiło 23 laptopy oraz 48 tabletów multimedialnych.

Sprzęt ten stanowić będzie duże wsparcie, zarówno dla kadry pedagogicznej jak i dzieci i młodzieży w codziennej, zdalnej nauce w czasach pandemii koronawirus COVID-19.


Samorząd Miasta i Gminy Gąbin zawarł umowę o powierzeniu grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Kwota przyznanego grantu to 55 000,00 zł, co stanowi 100% wydatków kwalifikowalnych Projektu. Realizacja projektu: 6 miesięcy. W ramach projektu zostanie zakupionych 7 laptopów z oprogramowaniem oraz 27 tabletów, zostaną one przekazane do 6 szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Gąbin. Zdalna Szkoła+ to projekty grantowe realizowane we współpracy z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które pozwalają każdej gminie w prosty i szybki sposób pozyskać dodatkowe środki finansowe na wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji. W czasie pandemii dbanie o zdrowie i edukację mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości nauki zdalnej jest jednym ze sztandarowych działań prewencyjnych. Projekt „Zdalna szkoła+” jest skierowany do rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

cyfrowa polska plus 1200pix 2

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin