Sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1383/2 i 1383/3

16-02-2017 Komunikaty Drukuj E-mail Odsłony: 987
Sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1383/2 i 1383/3

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1383/2 i 1383/3 o łącznej pow. 0,8001 ha położonej w obrębie miasta Gąbin.

Działki rolne ulokowane są w południowo-zachodniej części gminy. Oddalone o 1km. od gąbińskiego zakładu energetycznego oraz mniej więcej 800m od Guzewa, charakteryzują się dojazdem zarówno od strony miasta jak i miejscowości Guzew. Z Gąbina można dotrzeć do nich ulicą Wierzbową.

Na sprzedawanych działkach dominują gleby typu 4A  czyli ziemie średniej jakości, Można na nich uprawiać m.in. żyto, ziemniaki, kukurydzę, rzepak a także pszenice i jęczmień. Na części wspomnianych działek występują gleby klasy 3B.

Cena wywoławcza za obydwie działki wynosi 44.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści cztery tys.zł). Wadium  wynosi 4 500,00 zł. Dla działki prowadzona jest księga wieczysta nr PL1G/00006237/8 przez Sąd Rejonowy w Gostyninie.

Przetarg odbędzie się dnia 23 marca 2017 roku o godz. 13:00, w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie.

Osoby zainteresowane kupnem działek powinny spełniać określone warunki m.in. być rolnikami indywidualnymi i posiadać staż pracy w rolnictwie. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek.

Wszyscy Zainteresowani powinni złożyć odpowiednie oświadczenia z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1,1A,2 i 3 - do pobrania ze strony:

http://bip.gabin.pl/burmistrz-miasta-i-gminy-gabin-oglasza-i-przetarg-ustny-ograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-rolnej-stanowiacej-dzialke-ewidencyjna-nr-1382-2-i-1383-3-o-lacznej-pow-0-8001-ha-polozonej-w-obrebie-miasta-gabin

oraz zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, nie później niż do dnia 7 marca 2017 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Gąbin przy ul. Stary Rynek 16 w Gąbinie, w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej m.Gąbin”

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie sporządzona do dnia 13 marca 2017r. Bliższe informacje na temat nieruchomości i przetargu udzielane są w Urzędzie Miasta i Gminy w Gąbinie, ul. Stary Rynek 16, pokój nr 2, codziennie w godzinach urzędowania.

lokalizacja dzialki 1383 2 1383 3gabin

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-piątek 7:30-15:30, środy do godziny 18:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin