Zaproszenie na XVII Sesję Rady Miasta i Gminy Gąbin

09-06-2016 Komunikaty Drukuj E-mail Odsłony: 964

Zaproszenie na Sesję Rady Miasta i Gminy Gąbin, która odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016 roku o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Gąbin.

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późniejszymi zmianami/, zwołuję Sesję Rady Miasta i Gminy Gąbin, która odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016 roku o godz. 14:30 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Gąbin.

Proponowany porządek Obrad

         1. Przyjęcie porządku Obrad Sesji.

        2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

        3. Przyjęcie informacji z pracy Urzędu Miasta i Gminy i informacji z działalności jednostek organizacyjnych gminy za 2015 rok.

        4. Podjęcie uchwał w sprawach;

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok
 • udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąbin na lata 2016-2030,
 • zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Gąbin na 2016 rok,
 • przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Miasta i Gminy Gąbin.
 • przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gąbina na lata 2016 – 2020 i lata następne.

        5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Miasta i Gminy Gąbin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za rok 2015.

        6. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
/-/ EDWARD WILGOCKI

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-piątek 7:30-15:30, środy do godziny 18:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin