Informacja o wynikach konkursu „Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w 2019 r. na terenie Miasta i Gminy Gąbin”

11-02-2019 Informacje Drukuj E-mail Odsłony: 575
Informacja o wynikach konkursu „Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w 2019 r. na terenie Miasta i Gminy Gąbin”

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin informuje, iż zostały przyznane dotacje w  ramach Konkursu ofert na dotację z zakresu sportu i kultury fizycznej – „Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu w 2019 r. na terenie Miasta i Gminy Gąbin”

Przyznane kwoty  wynikają z oceny  wniosku, m.in. w zakresie realizacji zadania, znaczenia zadania dla społeczności lokalnej, jakości zadania, środków własnych bądź pozyskanych z funduszy zewnętrznych w odniesieniu do łącznej kwoty przeznaczonej na realizacją zadania, świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji.

 

Nazwa organizacji pozarządowej

Zadania publiczne wskazane w ofercie

Przyznana kwota dotacji

1.    

Uczniowski Klub Sportowy Sakura Judo Płock

Upowszechnianie Kultury Fizycznej             w roku 2019

8 000,00 zł

2.    

Miejski Klub Sportowy „Błękitni” Gąbin

Upowszechnianie Kultury Fizycznej             w roku 2019 na terenie Miasta i Gminy Gąbin

63 000,00 zł

3.    

Stowarzyszenie Gąbin Biega

Propagowanie zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin. Bieganie jako najprostsza forma aktywności. Promocja Miasta i Gminy Gąbin podczas zawodów sportowych

8 000,00 zł

4.    

Stowarzyszenie Miejski Uczniowski Klub Sportowy Tandem Gąbin

Popularyzacja sportu rowerowego i kolarskiego wśród mieszkańców miasta i gminy Gąbin

3 000,00 zł

5.    

Ludowy Klub Sportowy „Unia” w Czermnie

Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych. Organizowanie i udział w zawodach sportowych

76 000,00 zł

6.    

 Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Mikołaj”

Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Gąbin w szachach

6 000,00 zł

7.    

 Klub Sportowy Silni i Zdrowi

Szkolenie z treningu ogólnorozwojowego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych dla osób z terenu Miasta i Gminy Gąbin

1 000,00 zł

8.    

Miejski Uczniowski Klub Sportowy Gąbin

Rozwój tenisa stołowego w Mieście i Gminie Gąbin w 2018 roku

35 000,00 zł

                        W związku z tym, że przyznane kwoty różnią się od wnioskowanych, zwracamy się  z prośbą o uaktualnienie i uszczegółowienie  kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania publicznego (załącznik do ogłoszenia wyników konkursowych – Biuletyn Informacji Publicznej Miasta i Gminy Gąbin). Jeśli uważają Państwo, że w zaistniałej sytuacji zadanie publiczne nie może zostać zrealizowane, rezygnacja z realizacji zadania musi zostać złożona na piśmie i być podpisana przez osoby uprawnione.

Dokumenty należy dostarczyć w najszybszym możliwym terminie do Urzędu Miasta i  Gminy w Gąbinie, pok. nr 3.

Przypominamy, iż przy sporządzaniu korekty kosztorysu należy pamiętać, że:

 • niedopuszczalne jest zmniejszenie zaoferowanego wkładu własnego;
 • nie można zwiększać kwoty dotacji jaka ma być wydana na daną pozycję w kosztorysie (np. w przypadku założenia w ofercie wydatku z dotacji na daną pozycję w wysokości 2 000 zł, nie można w wyniku korekty zwiększyć tego wydatku do kwoty 2 000,01 zł lub wyższej);
 • wkład własny może ulec zwiększeniu, jednak nie jest to obligatoryjne;
 • można usunąć jakąś pozycję z kosztorysu, jednak nie może to być wydatek kluczowy dla zrealizowania zadania;

Umowy zostaną podpisane po dostarczeniu uaktualnionego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania publicznego oraz jego pozytywnej weryfikacji pod względem merytorycznym oraz formalnym. O gotowości do podpisania umowy zostaną Państwo poinformowani drogą telefoniczną.

Przypominamy, iż:

 • Koszty merytoryczne -to koszty realizacji poszczególnych zadań (usług), które Oferent zamierza realizować w ramach projektu, a które są bezpośrednio związane z danym zadaniem (m.in. trenerów, ekspertów, artystów, koszt wynajmu sali, koszt druku publikacji).
 • Koszty obsługi zadania publicznego -  stanowią tę część kosztów Oferenta, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego zadania lub usługi, będących wynikiem realizowanego zadania. W szczególności koszty obsługi mogą obejmować:
  • 1) koszty zarządu (m.in. koordynacja projektu, obsługa księgowa projektu);
  • 2) opłaty administracyjne (np. opłaty za najem powierzchni biurowych);
  • 3) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową, wodę oraz inne media;
  • 4) usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe;
  • 5) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych (np. długopisów, papieru, teczek, toneru do drukarek) zużytych na potrzeby projektu;
  • 6) środki do utrzymania czystości pomieszczeń.
 • Inne koszty -  obejmują pozostałe wydatki, w tym koszty wyposażenia i promocji

Więcej informacji na stronie BIP

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin