Rewitalizacja Gąbina

01-07-2016 Informacje Drukuj E-mail Odsłony: 1324
Logo fundusze europejskie - pomoc techniczna

Miasto i Gmina Gąbin realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod nazwą  "Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Gąbin na lata 2016-2020".

Cel projektu:

            Miasto i Gmina Gąbin posiada „Lokalny Program Rewitalizacji Gąbina”, który wymaga aktualizacji. Program będzie obejmował lata 2016-2022.  W ramach realizacji projektu będą podjęte następujące działania:

 • Przeprowadzenie diagnozy obszaru wskazanego do rewitalizacji w celu stwierdzenia zakresu i przyczyn stanu kryzysowego oraz ustalenia sposobów jego usunięcia. Określenie istniejących problemów i deficytów.
 • Opracowanie planu usunięcia problemów wraz z planem przestrzennym dla rewitalizacji.
 • Opracowanie kosztorysu realizacji zadania wraz z planem pozyskania środków zewnętrznych z różnych źródeł na przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji.
 • Powołanie zespołów ds. inwestycji rewitalizacyjnej i ds. rewitalizacji społeczno-gospodarczej w celu zbadania problemu i pracy nad opracowywaniem programu.
 • Rozpoczęcie współpracy z ekspertami w dziedzinie rewitalizacji.
 • Podjęcie uchwały o realizacji programu.

            Koncepcja rewitalizacji Miasta i Gminy Gąbin zakłada: rewitalizację technicznej zabudowy, rewitalizację społeczną i gospodarczą. Rewitalizacja będzie polegała na remoncie budynków w celu przywrócenia im dawnych funkcji społecznych i kulturalnych. Ich remont pozwoli przeznaczyć je na pomieszczenia dla nowo powstających firm. Budynkom zostaną nadane nowe funkcje.

            Dokładne potrzeby i kierunki rewitalizacji zostaną określone poprzez zdiagnozowanie wszystkich problemów w Mieście i Gminie Gąbin, na podstawie przeprowadzonej diagnozy i zapisanie ich w Programie Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Gąbin na lata 2016-2022.

Dofinansowanie z UE: 77.400,00 zł


projekt realizowany jest w ramach konkursu:

Modelowa Rewitalizacja Miast Konkurs dotacji
finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna   2014-2020

Cele Konkursu:

 • upowszechnienie rozumienia rewitalizacji i uporządkowanie wiedzy na ten temat, szczególnie wśród JST, oraz wypracowanie modeli prowadzenia rewitalizacji na obszarach miejskich;
 • opracowanie programów rewitalizacji;
 • upowszechnienie wypracowanych rozwiązań oraz promocja dobrych praktyk;
 • wzmocnienie zdolności JST do programowania działań rewitalizacyjnych skoncentrowanych na najbardziej problemowych obszarach miast;
 • wzmocnienie zdolności JST do tworzenia trwałych mechanizmów partycypacji społecznej oraz angażowania mieszkańców, różnych grup interesariuszy oraz podmiotów publicznych i prywatnych w rozwój obszarów zdegradowanych;
 • wspieranie JST w poszukiwaniu i kształceniu liderów działań rewitalizacyjnych i wytworzenie praktyk współpracy z nimi.

loga rewitalizacja 700

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-piątek 7:30-15:30, środy do godziny 18:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin