XVI Sesja Rady Miasta i Gminy Gąbin

21-04-2016 Informacje Drukuj E-mail Odsłony: 1058
XVI Sesja Rady Miasta i Gminy Gąbin

Zaproszenie na XVI Sesję Rady Miasta i Gminy Gąbin, któa odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016r. o godz. 15:30

MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY GĄBIN

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/Dz. U. z 2016 roku poz. 446  z późniejszymi zmianami/, zwołuję  Sesję
Rady Miasta i Gminy Gąbin, która odbędzie się w dniu  22 kwietnia 2016 roku o godz. 15:30
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Gąbin.  

Proponowany porządek Obrad

 

1. Przyjęcie porządku Obrad Sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin w  okresie między sesjami.

 4. Podjęcie uchwał  w sprawach;

 • 1/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąbin na lata 2016-2030,
 • 2/ zmieniająca uchwałę budżetową Miasta i Gminy Gąbin na 2016 rok,
 • 3/ zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 maja 2016 roku do 30 kwietnia 2017 roku.
 • 4/ ustalenia dopłaty do cen taryfowych dla  zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 maja 2016 roku do 30 kwietnia 2017  roku.
 • 5/ zmiany uchwały,
 • 6/ ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie na rok 2017,
 • 7/ zaliczenia  dróg położonych  na  terenie Miasta i Gminy Gąbin do  kategorii  dróg  gminnych,
 • 8/ ustalenia zasad udzielenia pomocy finansowej na usuwanie azbestu z terenu Miasta i Gminy Gąbin z funduszy pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku 2016,
 • 9/ przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Gąbin w 2016 roku,
 • 10/ zniesienia pomnika przyrody,
 • 11/ przyjęcia i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Gąbin.
 • 12/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Nowe Wymyśle),
 • 13/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • 14/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

  5. Zapytania i wolne wnioski.

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin
                                                                                              /-/ EDWARD WILGOCKI

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-piątek 7:30-15:30, środy do godziny 18:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin