Dofinansowanie do usuwania wyrobów azbestowych

22-07-2020 Informacje Odsłony: 391
Dofinansowanie do usuwania wyrobów azbestowych

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, informuje o możliwości uzyskania dofinansowania na usuwanie wyrobów azbestowych.

Aby ubiegać się o dofinansowanie nalezy złożyć wniosek o dofinansowanie  na usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z obiektów budowlanych położonych na terenie Miasta i Gminy Gąbin (budynki mieszkalne, gospodarcze oraz inne).

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać na formularzu wniosku wraz z załącznikami w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin.

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin, ul Stary Rynek 16. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem tel. 24 267–41-61

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania. Program realizowany jest etapami każdorazowo po pozyskaniu przez Miasto i Gminę dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

pdfwniosek-azbest-22-07-2020.pdf1.06 MB22/07/2020, 08:10