Informacja dot. gospodarki odpadami w Mieście i Gminie Gąbin w roku 2020

09-01-2020 Aktualności Drukuj E-mail Odsłony: 6982
Informacja dot. gospodarki odpadami w Mieście i Gminie Gąbin w roku 2020

Ważne informacje dot. gospodarki odpadami

Od stycznia 2020 roku obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych realizuje Miasto i Gmina Gąbin, w związku z czym należy złożyć  deklarację dotyczącą opłaty za wywóz nieczystości.

Deklaracje odpadowe dostępne będą po 20 stycznia 2020r.

Można je będzie pobrać w naszym urzędzie bądź też pobrać ze strony internetowej a po wypełnieniu złożyć osobiście w urzędzie miasta i gminy w Gąbinie, bądź też wysłać pocztą na adres: Urząd miasta i gminy Gąbin, ul. Stary Rynek 16; 09-530 Gąbin lub za pośrednictwem elektronicznej platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), przy użyciu profilu zaufanego.

Od stycznia zmianie ulega numer konta bankowego, na które będzie uiszczana opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Nowy numer konta otrzymają Państwo po złożeniu deklaracji.

Po wejściu w życie uchwały Rady Miasta i Gminy Gąbin dotyczącej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stawki za odbiór odpadów będą wynosić:

 • 27,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość
 • 25,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, której właściciel zadeklaruje kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku (dotyczy tylko właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej)

ODBIÓR ODPADÓW STYCZEŃ 2020r.

W styczniu odpady odebrane zostaną przez firmę EKO-MAZ według zamieszczonego harmonogramu na starych zasadach czyli z podziałem na frakcje:

 • Tworzywa sztuczne, metale i papier
 • Szkło
 • Bio
 • Zmieszane (pozostałość po segregacji)

HARMONOGRAM :

ODBIÓR ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU MIASTA I GMINY GĄBIN

https://www.eko-maz.pl/wp-content/uploads/2019/12/HARM-2020-GABIN-JEDNORODZINNA.pdf

ODBIÓR ODPADÓW Z ZABUDOWY WIELORODZINNEJ Z TERENU MIASTA I GMINY GĄBIN

https://www.eko-maz.pl/wp-content/uploads/2019/12/HARM-2020-GABIN-WIELORODZINNA.pdf

ODBIÓR ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU MIASTA I GMINY GĄBIN

https://www.eko-maz.pl/wp-content/uploads/2019/12/HARM-2020-GABIN-NIEZAMIESZKA%C5%81E.pdf

 


Od stycznia 2020r. wszystkich mieszkańców obowiązuje segregacja odpadów z podziałem na :

 • Szkło
 • Papier
 • Tworzywa sztuczne i metale
 • Bio
 • Pozostałość po segregacji (zmieszane)

odpady segregacja 1600pix

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW:

System gospodarki odpadami komunalnymi prowadzonymi przez gminę obejmuje jedynie odpady komunalne wytworzone przez pracownika/pracodawcę, nie dotyczy to odpadów powstałych podczas prowadzonej działalności.

Odpady pochodzące od gości hotelowych, restauracyjnych itp. nie są odpadami komunalnymi ( inna grupa odpadów) i winny być zagospodarowane przez przedsiębiorcę jako odpady powstające w trakcie działalności, zgodnie z ustawą o odpadach. 

Zgodnie z ustawą przedsiębiorca ma prawo podpisać umowę cywilno-prawną  na odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów.

 opracowała: Monika Cichosz

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-piątek 7:30-15:30, środy do godziny 18:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin