Gąbińska Strefa Gospodarcza - bieżące działania i plany na przyszłość

23-09-2019 Aktualności Drukuj E-mail Odsłony: 855
Gąbińska Strefa Gospodarcza - bieżące działania i plany na przyszłość

W dniu 16 września w Gąbinie odbyła się konferencja „Gąbińska Strefa Rozwoju Gospodarczego Przy Obwodnicy Szansą dla Regionu.” 

Wydarzenie zaplanowane  było jako początek szerszego projektu, mającego na celu pobudzenie działalności inwestycyjnej a przez to rozwoju ekonomicznego Miasta i Gmin Gąbin. Spotkanie, zorganizowane było pod kątem współpracy z  merytorycznie przygotowanymi podmiotami zewnętrznymi oraz lokalnym sektorem prywatnym, który zainteresował się działalnością samorządu w kwestii budowy bazy gospodarczej na terenie gminy. Wydarzenie miało charakter ściśle nakierunkowany na sprawy powiązane z budową Gąbińskiej strefy Rozwoju Gospodarczego. W niedalekiej przyszłości planowane są dalsze spotkania i panele dyskusyjne, których adresatem będą podmioty gospodarcze, mieszkańcy Miasta i Gminy Gąbin oraz wszyscy zainteresowani rozwojem lokalnego sektora prywatnego a także inwestycjami.

Jesień br. to okres działań samorządu Miasta i Gminy Gąbin w zakresie współpracy z Polską Spółką Gazownictwa, która prowadzi duże inwestycje w tej części Mazowsza. W najbliższym czasie Burmistrz Krzysztof Jadczak weźmie udział w spotkaniu roboczym dotyczącym bieżących spraw oraz stanu inwestycji w rozbudowę infrastruktury gazowej na obszarze lewobrzeżnej części miasta Płock, gminy Łąck oraz części Miasta i Gminy Gąbin. Koordynacja działań poszczególnych samorządów z Polską Spółką Gazownictwa jest niezwykle istotna z punktu widzenia tempa realizacji inwestycji oraz jej efektywności. Na listopad zaplanowane jest spotkanie informacyjne z mieszkańcami  Miasta i Gminy Gąbin oraz radnymi, podczas którego, zaproszeni przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa przedstawią aktualny stan gazyfikacji gminy, plany na przyszłość oraz omówią proces podłączenia się do sieci gazowej. Więcej szczegółów wkrótce.

Równolegle prowadzone są kolejne rozmowy z operatorami energii elektrycznej, która obok paliwa gazowego jest podstawą rozwoju gąbińskiej strefy gospodarczej. Ważnym aspektem działań samorządu jest także nawiązywanie kontaktów z podmiotami zewnętrznymi, mającymi doświadczenie i merytoryczne możliwości wsparcia naszych starań w sferze rozwoju gospodarczego. Wrześniowa konferencja w Gąbinie, podczas której wzięło udział wielu przedstawicieli podmiotów rządowych i gospodarczych pokazała, iż takie starania przynoszą coraz lepsze efekty.

obwodnica 2

Miasto i Gmina Gąbin od ponad dekady, jako jedna z niewielu gmin w kraju – posiada pełny Plan Zagospodarowania Przestrzennego. W związku z ostatnimi działaniami inwestycyjnymi, będzie on uaktualniany, tak aby jak najlepiej wykorzystać potencjał gospodarczy gminy.

Wśród działań inwestycyjnych prowadzone są również starania o poprawę jakości powietrza na terenie gminy oraz stopniowe przechodzenie na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania wśród odbiorców indywidualnych i zbiorowych. Duże znaczenie ma w tym obszarze rządowy program „Czyste Powietrze” realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W okresie jesiennym na terenie gminy zaplanowane są kolejne spotkania informacyjne dla mieszkańców, mające na celu przybliżenie idei programu „Czyste Powietrze” oraz wsparcie w zakresie wypełniania wniosków, ich składania oraz rozliczania. Działania te prowadzone są we współpracy z Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Marleną Mazurską.

strefa gosp 2

Co planujemy w roku 2020?

-Organizacja kolejnych spotkań z przedstawicielami biznesu, strony rządowej, mieszkańcami;

-Spotkania informacyjne z mieszkańcami Miasta i Gminy Gąbin, dotyczące gazyfikacji regionu;

-Dalsze działania w zakresie promowania Gąbińskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego, mające na celu przyciągnięcie potencjalnych inwestorów;

-Dostosowanie prawa lokalnego do zmian, jakie niesie ze sobą powstanie Gąbińskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego;

-Prace inwestycyjne na obszarze Gąbińskiej strefy Rozwoju Gospodarczego w zakresie infrastruktury energetycznej, sanitarnej, gazowej;

-Współpraca z lokalnym sektorem prywatnym w zakresie koordynacji działań i zachęcanie do inwestowania na nowych terenach inwestycyjnych;

-Współpraca z Radą Miasta i Gminy Gąbin – uwzględnianie interesu publicznego mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin w obszarze działań inwestycyjnych na terenie strefy gospodarczej.

Powyższe punkty są oczywiście szkicem, który nakreśla jedynie ogólny plan działań. Szczegółowe informacje na temat prac związanych z rozwojem strefy gospodarczej oraz towarzyszącymi im inwestycjami przedstawiać będziemy na bieżąco – w miarę rozwoju sytuacji i kolejnych działań podjętych w ww. zakresie.

Opracowanie: W. Olszewski

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-piątek 7:30-15:30, środy do godziny 18:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin