Konferencja – Gąbińska Strefa Rozwoju Gospodarczego Przy Obwodnicy Szansą dla Regionu

17-09-2019 Aktualności Drukuj E-mail Odsłony: 1442
Konferencja – Gąbińska Strefa Rozwoju Gospodarczego Przy Obwodnicy Szansą dla Regionu

16 września w Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowym Żawakol w Gąbinie odbyła się konferencja pt. Gąbińska Strefa Rozwoju Gospodarczego Przy Obwodnicy Szansą dla Regionu.

Wydarzenie zorganizowane przez Burmistrza Krzysztofa Jadczaka, poświęcone było rozwojowi ekonomicznemu Miasta i Gminy Gąbin. Budowa miejskiej obwodnicy otwiera zupełnie nowe możliwości rozwojowe i strategiczne tak dla miasta jak i dla całego regionu. Kilkadziesiąt milionów złotych, wydanych na drogi, zjazdy, skrzyżowania, przebudowę istniejącej sieci komunikacyjnej, przyczyni się do dużych przeobrażeń w strukturze gospodarczej ziemi gąbińskiej. Widząc ogromne perspektywy rozwojowe lokalny samorząd postanowił stworzyć Gąbińską Strefę Rozwoju Gospodarczego „Przy obwodnicy”, zlokalizowaną w pobliżu wspomnianej inwestycji, w zachodniej części miasta Gąbin. Strefa będzie obejmować około 90 ha. Zmieniony Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje tam działalność gospodarczą i usługową. Konferencja stanowiła kolejny kamień milowy w wieloletnich staraniach burmistrza Jadczaka, mających na celu rozbudowę lokalnej bazy gospodarczej oraz ściągnięcia na ziemię gąbińską nowego kapitału inwestycyjnego.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele biznesu oraz organów rządowych i samorządowych, związanych z szeroko pojętym rozwojem gospodarczym i inwestycjami. Na sali obecni byli m.in.: Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Marlena Mazurska; Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku Tomasz Kominek; Dyrektor Energa Operator SA Oddział w Płocku Rejon Kutno Radosław Dobaczewski; Dyrektor Generalny ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku Michał Magdziarz; Dyrektor Biura Obsługi Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Joanna Szczawińska; Kierownik Działu Dokumentacji Energetycznej Operator SA Kamil Hebda; Dyrektor ds. Technicznych Polskiej Spółki Gazownictwa Paweł Kosmalski; Dyrektor Polskiej Spółki Gazownictwa Robert Kwiatkowski; Kierownik Sekcji Obsługi Klienta Polskiej Spółki Gazownictwa w Ciechanowie Wioletta Grzankowska; Dyrektor Departamentu Zarządzania Majątkiem Sieciowym Energa Operator SA Piotr Ipatow; Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Drogowy Gostynin – Płock Mirosław Kaczmarek; przedstawiciele Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego: Edyta Doiczman (Kierownik ds. Obsługi Inwestora i Marketingu), Agnieszka Korajczyk-Szyperska, Michał Dzierżawski; Główny Specjalista ds. Sprzedaży Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Marcin Szewczyk; Wiceprezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Budowlanych S A z Gostynia Dariusz Michalak; Dyrektor ds. Rozwoju i Inwestycji w firmie BudMat Krzysztof Lewandowski. W wydarzeniu wzięli również udział nasi lokalni przedsiębiorcy.

konferencja gabinska strefa gospodarcza 1 20190916 053

Konferencję otworzył Burmistrz Krzysztof Jadczak, który przywitał obecnych na sali gości i wygłosił prelekcję na temat warunków gospodarczych i ekonomicznych Miasta i Gminy Gąbin oraz działań inwestycyjnych przygotowanych na najbliższe lata. Dużo uwagi poświęcone zostało Planowi Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Gąbin, inwestycjom Polskiej Spółki Gazownictwa oraz wspomnianej wcześniej budowie obwodnicy – zmieniającej realia, nie tylko komunikacyjne ale i ekonomiczne regionu. Najważniejszym tematem była jednak tytułowa Gąbińska Strefa Rozwoju Gospodarczego. W trakcie swojej prelekcji burmistrz zapowiedział również nowy poziom współpracy z podmiotami zewnętrznymi oraz sektorem prywatnym, tak aby wspólnymi siłami tworzyć nowe miejsca pracy i budować ważny punkt gospodarczy zachodniego Mazowsza – zlokalizowany na obszarze Miasta i Gminy Gąbin.

Ważnym punktem prelekcji burmistrza była informacja o podjęciu działań w kierunku kolejnej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Ma ona na celu jego dostosowanie do aktualnych potrzeb i wymogów, związanych z działaniami inwestycyjnymi na ziemi gąbińskiej. Burmistrz ogłosił również początek kolejnej, wielomilionowej inwestycji drogowej – budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 577 Gąbin-Sanniki. Wspomniał również o rozbudowie sieci ścieżek rowerowych w północnej części gminy, zwłaszcza przy drodze wojewódzkiej. Działania te planowane są do realizacji po wykonaniu prac związanych z gazyfikacją północnych regionów MiG Gąbin. Budowa ścieżek rowerowych jest owocem ścisłej współpracy samorządu Miasta i Gminy Gąbin z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich.

konferencja gabinska strefa gospodarcza 1 20190916 087

Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Marlena Mazurska w swojej wypowiedzi przedstawiła działania w regionie z perspektywy organów rządowych, zwłaszcza w zakresie prac inwestycyjnych i współpracy z sektorem prywatnym. Ważnym punktem wystąpienie była informacja dotycząca przekazywania środków w ramach rządowych programów rozbudowy infrastruktury drogowej. Miasto i Gmina Gąbin przygotowało wniosek na budowę łącznika – łączącego lokalną sieć drogową z budowaną obwodnicą. Dofinansowanie na ten cel, już wkrótce przekazane zostanie do budżetu gminy Gąbin.

Swój głos zabrał również Tomasz Kominek, reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Przedstawił on słuchaczom ogólną charakterystykę naszego województwa oraz działania wspierające lokalne samorządy z wykorzystaniem środków wojewódzkich i unijnych – także dla Miasta i Gminy Gąbin. 50 milionów z budżetu wojewódzkiego będzie w 2020 roku przeznaczone na działania inwestycyjne, w tym łącznie 8 milionów w dwóch projektach, które ogłoszone będą jako pierwsze – zapowiedział Pan Tomasz Kominek. Ze środków tych, Miasto i Gmina Gąbin z pewnością będzie chciało skorzystać. Podczas wystąpienia zapowiedziane zostały również kolejne programy, wspierające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to informacja szczególnie ważna, zwłaszcza dla sektora prywatnego.

konferencja gabinska strefa gospodarcza 20190916 019

Michał Magdziarz Dyrektor Generalny ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku, omówił  główne zadania Energa Operator, jako operatora systemu dystrybucyjnego . W swojej wypowiedzi wiele ciepłych słów skierował w stronę lokalnego samorządu, podkreślając fakt stuprocentowego  pokrycia gminy planem zagospodarowania przestrzennego oraz wieloletniej, konstruktywnej współpracy z Burmistrzem Krzysztofem Jadczakiem, z którym Energa Operator realizowało szereg wspólnych inwestycji. W czasie prelekcji dyrektor Magdziarz omówił działania inwestycyjne na terenie gminy w tym modernizację sieci energetycznych średniego napięcia w mieście – rezygnacja z sieci napowietrznych na rzecz sieci kablowych. Przedstawiony został także plan wyprzedzającej inwestycji w stację zasilania na terenie powstającej strefy gospodarczej. Dzięki jej budowie, zaspokojone będą potrzeby energetyczne potencjalnych inwestorów.

konferencja gabinska strefa gospodarcza 20190916 036

Kolejnym prelegentem konferencji była Dyrektor Biura Obsługi Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Joanna Szczawińska. Polska gospodarka przeżywa dobry czas, tworząc nowe miejsca pracy oraz kreując sytuację sprzyjającą inwestycjom. Sukces ten opiera się w głównej mierze na małych i średnich przedsiębiorstwach. Nie da się jednak rozwijać gospodarki bez rozbudowanej sieci drogowej – mówiła dyrektor. Podkreślając znaczenie szybkiego przepływu towarów, przywołała przykład obwodnicy Gąbina dającej nowe możliwości rozwojowe  i strategiczne zarówno dla miasta jak i całego regionu. Inwestycja nie tylko odciąży Gąbin, przekierowując ruch poza miasto ale także będzie motorem dla rozwoju turystyki i sektora rekreacyjnego. Wszystkie te działania wpisują się w strategiczne inwestycje rządu, mające na celu rozbudowę sieci drogowej w kraju i walkę z wykluczeniem komunikacyjnym. W wypowiedzi dużo uwagi poświęcone zostało Funduszowi Dróg Samorządowych, na który przeznaczono do tej pory wiele miliardów środków z budżetu państwa. Dyrektor Szczawińska zadeklarowała również dalszą chęć współpracy w zakresie wspierania lokalnych działań inwestycyjnych.

konferencja gabinska strefa gospodarcza 20190916 059

Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Rejon Drogowy Gostynin – Płock Mirosław Kaczmarek  scharakteryzował działania MZDW w zakresie rozbudowy sieci dróg wojewódzkich i ich utrzymania. Omówił również plany na przyszłość. Region zachodniego Mazowsza funkcjonuje w oparciu o dwie autostrady. Główne plany inwestycyjne opierają się na takiej rozbudowie infrastruktury drogowej, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości transportowe regionu. Dyrektor wspomniał również o najbliższych planach inwestycyjnych, w tym  budowa ścieżek rowerowych (rocznie planuje się tworzyć około 20 km nowych ścieżek).Ponadto poruszony został temat prac drogowych w zakresie modernizacji - zwłaszcza skrzyżowań w okolicy Gąbina. Wspomniane prace łączą się bezpośrednio z budową obwodnicy. Dyrektor Kaczmarek o wspomnianej inwestycji mówił głównie w kategorii korzyści dla regionu. Jej budowa daje przede wszystkim możliwości dla potencjalnych inwestorów. Zwłaszcza sektor transportowy i logistyczny mają duże perspektywy rozwoju. Podczas prelekcji padła również informacja dotycząca dalszych planów w zakresie budowy wschodniego odcinka obwodnicy Gąbina - poprawiającej komunikację miasta z regionem płockim. Inwestycja ta będzie miała istotne znaczenie nie tylko dla Gąbina ale i dla skomunikowania Płocka z istniejącą siecią autostrad przebiegających w pobliżu. Dyrektor Kaczmarek podkreślił na koniec doskonałego ducha współpracy z samorządem Miasta i Gminy Gąbin, zarówno przy budowie obwodnicy jak i innych, realizowanych do tej pory inwestycjach.

konferencja gabinska strefa gospodarcza 20190916 061

Ostatni z prelegentów, Dyrektor ds. Technicznych Polskiej Spółki Gazownictwa Paweł Kosmalski omówił zakres działania spółki a także przedstawił plany inwestycyjne na najbliższy okres. Plany rządowe przewidują zgazyfikowanie 300 gmin w całym kraju z czego aż trzydzieści w regionie. Część inwestycji PSG prowadzona będzie również na terenie Miasta i Gminy Gąbin. Obecnie, na obszarze miejskim istnieje dwieście przyłączy do sieci gazowej. Dzięki rozbudowie istniejącej infrastruktury przesyłowej liczba ta z pewnością zwiększy się w najbliższym czasie. Ważnym elementem działań prowadzonych przez Polską Spółkę Gazownictwa jest gazyfikacja lewobrzeżnej części Płocka i gmin ościennych w tym części Miasta i Gminy Gąbin. W ramach inwestycji na naszym obszarze powstanie 24 km nowych linii przesyłowych gazu. Pierwszy etap prac budowlanych ruszy jeszcze w tym roku i obejmie swoim zakresem obszar miasta Gąbin oraz część wiejską gminy z miejscowościami: Dobrzyków, Nowe Grabie, Grabie Polskie i Górki. Dyrektor scharakteryzował również istniejącą infrastrukturę gazową na obszarze gąbińskiej strefy gospodarczej a także nakreślił działania, konieczne do jej przyszłej rozbudowy - w przypadku powstania nowych zakładów przemysłowych. Ważnym punktem z perspektywy przyszłych inwestorów było stwierdzenie, iż nie istnieją przesłanki stwarzające problemy w przyszłej gazyfikacji obszaru strefy. Na koniec, w części dla przedsiębiorców przedstawiona została procedura przyłączenia do sieci gazowej.

konferencja gabinska strefa gospodarcza 20190916 091

Zwieńczeniem konferencji było podsumowanie oraz dyskusja. Podczas rozmowy padło pytanie dotyczące zakresu prac gazyfikacyjnych na terenie gminy w najbliższym okresie a także zapytania o perspektywy rozbudowy gąbińskiej obwodnicy na obszarze wschodnim. Pani Marlena Mazurska zaznaczyła także istotną rolę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwestii informowania mieszkańców o możliwości korzystania z rządowego programu Czyste Powietrze. Jej wniosek, dotyczący zorganizowania na terenie gminy spotkań mieszkańców z przedstawicielami WFOŚiGW w tej sprawie, zostanie z pewnością w najbliższym czasie wdrożony w życie. Ze strony przedsiębiorców padły z kolei wnioski o rozbudowę infrastruktury logistycznej w regionie w tym parkingów dla pojazdów ciężarowych.

konferencja gabinska strefa gospodarcza 20190916 117

Konferencja była bez wątpienia niezwykle ważnym i udanym wydarzeniem – kamieniem milowym starań lokalnego samorządu na drodze do pobudzenia gospodarczego ziemi gąbińskiej. Prelekcje gości oraz merytoryczna dyskusja otworzyły nowy etap rozwoju, którego daje szanse na uczynienie z obszaru Miasta i Gminy Gąbin ważnego punktu na gospodarczej mapie Mazowsza oraz całego kraju z nowymi miejscami pracy, osiedlami, żłobkami oraz punktami handlowymi i rekreacyjnymi.

Opracowanie: W. Olszewski
Fot. A. Świerzyński

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-piątek 7:30-15:30, środy do godziny 18:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin