Miasto i Gmina Gąbin z nowymi dofinansowaniami

23-07-2019 Aktualności Drukuj E-mail Odsłony: 1052
Miasto i Gmina Gąbin z nowymi dofinansowaniami

W dniu 19 lipca 2019r. w Starostwie Powiatowym w Płocku, Samorząd Miasta i Gminy Gąbin reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin Krzysztofa Jadczaka oraz p.o. Skarbnika Gminy Aleksandrę Kłys podpisał umowy o dofinansowaniu projektów z Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Wiesława Raboszuka.

Podpisane umowy dotyczyły nastepujących programów:

1. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza (MIWOP) MAZOWSZE 2019 na realizację zadania „Rewitalizacja terenów zielonych w Mieście i Gminie Gąbin”, kwota dofinansowania 50 000,00 zł, wartość zadania 100 000,00 zł. Celem „MIWOP MAZOWSZE 2019” jest polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powietrza. W ramach projektu w Mieście i Gminie Gąbin przewiduje się do nasadzenia 3 760 szt. różnorodnych roślin – drzew i krzewów. Są to rośliny posiadające dużą zdolność absorbcji PM10 i PM2,5 oraz dwutlenku węgla.

2. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (MIAS) MAZOWSZE 2019 na realizację zadań:

 • „Remont boiska sportowego w miejscowości Czermno”, kwota dofinansowania 10 000,00 zł.
 • „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Strzemeszno”, kwota dofinansowania 10 000,00 zł.
 • „Zakup i montaż 4 lamp solarnych w technologii LED przy drodze gminnej w miejscowości Guzew”, kwota dofinansowania 10 000,00 zł.
 • „Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Topólnie”, kwota dofinansowania 10 000,00 zł.
 • „Remont dachu garaży do przechowywania sprzętu ratowniczo-gaśniczego w miejscowości Lipińskie”, kwota dofinansowania 10 000,00 zł.

 „MIAS MAZOWSZE 2019” jest inicjatywą mającą na celu zaspokajanie potrzeb sołectw poprzez udzielenie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom z terenu Mazowsza. W ramach programu można było uzyskać maksymalne wsparcie w wysokości 10 tys. zł dla jednego projektu, co stanowi nie więcej niż 50% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania. Każda gmina mogła złożyć do 5 wniosków na 5 różnych zadań, ale sołectwo mogło uzyskać dofinansowanie na realizację jednego zadania.

3.W ramach zakupu nowych ciężkich i średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych OSP – 2019 na realizację zadania „Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe w OSP Dobrzyków” – kwota dofinansowania 100 000,00 zł. Celem zadania OSP-2019, jest poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego poprzez wsparcie finansowe gmin, pozwalające na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w samochody ratowniczo-gaśnicze oraz nowy sprzęt specjalistyczny.

4.W ramach wykonania prac remontowych budynków użytkowanych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych tzw. strażnic „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP - 2019” na realizację zadania „Remont północnej części pokrycia dachowego strażnicy w OSP Lipińskie” – kwota dofinansowania 12 400,00 zł. Celem zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego poprzez udzielenie pomocy finansowej na prace remontowe budynków strażnic jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa mazowieckiego, co wpłynie na skuteczność działań strażaków-ochotników, poprzez podniesienie komfortu ich pracy i zwiększenie gotowości bojowej, co przekłada się na poprawę ochrony przeciwpożarowej.

Podpisane umowy są wynikiem wcześniejszych naborów wniosków, które były uruchomione w kwietniu br. Wszystkie projekty muszą być zrealizowane do końca 2019 roku. Łącznie pozyskano na ten cel 212 400,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego.

opracowanie: M. Świerzyńska
fot. archiwum UMWM

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin