Klub rowerowy - Gąbin Team realizuje ciekawy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

12-07-2019 Aktualności Drukuj E-mail Odsłony: 864
Klub rowerowy - Gąbin Team realizuje ciekawy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

19 grudnia 2018r. Stowarzyszenie Gąbiński Klub Rowerowy „Gąbin Team” podpisało umowę o przyznaniu pomocy z Urzędem Marszałkowskim na realizację operacji pt. „Rozwój miejsko-gminnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarze Miasta i Gminy Gąbin” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W wyniku realizacji projektu w lipcu br. została zakupiona i zainstalowana infrastruktura turystyczna. Dzięki niej utworzonych zostało pięć przyjaznych środowisku, punktów postojowo-serwisowych, zlokalizowanych przy głównych szlakach rowerowych Miasta i Gminy Gąbin. W ramach projektu zakupiono również dwa specjalistyczne rowery rehabilitacyjne w celu propagowania aktywnego trybu życia również wśród osób niepełnosprawnych.

Wykonawcą zadania była firma: Zakład Remontowo-Usługowy „Zig-Zag” z Nowego Kamienia, która zrealizowała operację za kwotę 58 476,35 zł. Dofinansowanie ze środków UE stanowi do 95% kosztów kwalifikowalnych.

Montaż obiektów małej infrastruktury turystycznej wykonany został w miejscowościach: Gąbin, Dobrzyków, Nowe Grabie, Troszyn Polski i Czermno.

Projekt Gąbińskiego Klubu Rowerowego „Gąbin Team” realizowany jest w ścisłej współpracy z Samorządem Miasta i Gminy Gąbin, który wspiera klub merytorycznie oraz udostępnia grunty pod infrastrukturę.

Głównym celem programu współpracy Samorządu Miasta i Gminy Gąbin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego i wolontariatu, działającymi na terenie Miasta i Gminy Gąbin (uchwała Nr 16/II/2018 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 28.11.2019r.) jest budowanie dialogu społecznego i partnerskich relacji między samorządem a zorganizowanymi grupami mieszkańców, które pozwolą na zaspokojenie ich potrzeb oraz przyczynia się do skutecznego i efektywnego rozwiązywania problemów lokalnych, poprzez aktywność obywatelską, oraz włączenie sektora pozarządowego w realizację zadań priorytetowych Miasta i Gminy Gąbin na rzecz społeczności lokalnej.

Oprac.: M. Ś
fot. A. Ś

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin