Informacja Burmistrza o zwrocie podatku akcyzowego w 2019r.

17-01-2019 Aktualności Drukuj E-mail Odsłony: 1033
Informacja Burmistrza o zwrocie podatku akcyzowego w 2019r.

Informacja o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GĄBIN  INFORMUJE:

Każdy rolnik, który jest producentem rolnym, może odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy zużyty do produkcji rolnej.  Powyższe regulują przepisy ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ( Dz.U. z 2015 roku, poz. 1340 ze zmianami ).

W tym celu producent rolny powinien  :

 • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin,  wraz z fakturami VAT  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018r. do 31 stycznia 2019r., jak również z dokumentem wydanym przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w ostatnim dniu każdego miesiąca, w roku poprzedzającym rok, w którym został łożony wniosek o zwrot podatku,
 • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 02 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin, wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r., jak również z dokumentem wydanym przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w ostatnim dniu każdego miesiąca, w roku poprzedzającym rok, w którym został łożony wniosek o zwrot podatku.

Wzór wniosku o wydanie w/w dokumentu dostępny będzie w biurach powiatowych ARiMR oraz na stronie internetowej Agencji.
Zwrotu dokonuje się w ramach limitu rocznego,  określonego na 2019 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. ustala się jako sumę:

 1. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku  na 1 litr oleju napędowego  1,00 zł, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub     współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,
 2. kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku  na 1 litr oleju napędowego 1,00 zł, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym  został złożony wniosek o zwrot podatku.

Należna kwota zwrotu podatku wypłacana będzie w terminach:

 • 1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
 • 1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek  o  zwrot podatku akcyzowego, wraz z zestawieniem faktur i oświadczeniem o prowadzonej działalności rolniczej należy pobrać  ze strony internetowej BIP Gąbin; zakładka DRUKI DO POBRANIA – PODATKI. (http://bip.gabin.pl/podatki)

Druki dotyczace akcyzy (http://bip.gabin.pl/podatki) :

 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 • Zestawienie faktur.
 • Oświadczenie dotyczące formy prawnej, prowadzonej działalności rolniczej

klauzula informacyjna RODO dot. spraw podatkowych

W miesiącu lutym 2019 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego przyjmowane będą w Urzędzie Miasta i Gminy w Gąbinie, pokój nr 8:
- w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki  - w godzinach od  9:00 do  14:00,
- we środy - w godzinach  od  10:00 do 16:00.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-piątek 7:30-15:30, środy do godziny 18:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin