Uroczyste otwarcie zrewitalizowanych zabytków Gąbina

17-10-2018 Aktualności Odsłony: 1079
Uroczyste otwarcie zrewitalizowanych zabytków Gąbina

Mury tych budynków, to niemi świadkowie ponad dwóch wieków Gąbina – mówił proboszcz Andrzej Świderski, podczas Mszy Świętej, będącej częścią uroczystego otwarcia zrewitalizowanych zabytków Gąbina. 14 października dwa odrestaurowane obiekty, oddane zostały do użytku mieszkańcom.

Uroczystości rozpoczęły się w kościele parafialnym w Gąbinie. Msza Święta, której przewodzili księża:  dr Andrzej Świderski, prof. Andrzej Rojewski oraz Jerzy Drozdowski. Nabożeństwo odprawione było w intencji Ojczyzny oraz pracowników oświaty – mających tego dnia swoje święto.

Dwa odrestaurowane budynki, perły lokalnej architektury, to niemi świadkowie bogatej historii Gąbina; świadkowie życia wielu pokoleń mieszkańców tej ziemi – mówił podczas kazania proboszcz Świderski. Rewitalizacja tych obiektów to nasz obowiązek – zachowanie lokalnego dziedzictwa i pamięci o przodkach, budujących naszą Ojczyznę – kontynuował proboszcz. Podkreślił również istotną rolę samorządu oraz burmistrza, dzięki któremu inwestycja ta mogła zostać zrealizowana.

Po nabożeństwie, w uroczystym orszaku, uczestnicy wydarzenia przemaszerowali na ulicę Kościuszki, gdzie odbyło się otwarcie dawnego sądu grodzkiego.

W uroczystościach wzięli udział mieszkańcy Gąbina oraz wielu zaproszonych gości. Burmistrz Krzysztof Jadczak wraz z Przewodniczącym Rady Miasta i Gminy Gąbin, Edwardem Wilgockim, pełnił rolę gospodarza wydarzenia. Wśród gości obecni byli m.in: Marszałek Adam Struzik; Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego, Marlena Mazurska, Minister Wojciech Jasiński,  Wicestarosta Iwona Sierocka, Dyrektor Wojewódzkiego Zespolonego Szpitala w Płocku, Stanisław Kwiatkowski; Radni Miasta i Gminy Gąbin, przedstawiciele kultury, sztuki oraz lokalnych stowarzyszeń. W otwarciu wziął także udział Marszałek Józef Piłsudski, oczywiście wspaniale zagrany przez Dariusza Włodarczyka.

W trakcie otwarcia dawnego sądu grodzkiego, Marszałek Adam Struzik oraz Minister Wojciech Jasiński, uhonorowani zostali medalami VII weków Gąbina – najwyższymi odznaczeniami, przyznawanymi za zasługi na rzecz Miasta i Gminy Gąbin.  Odznaczenia wręczył burmistrz Krzysztof Jadczak.

Zwiedzanie obiektu połączone było z krótkim koncertem pieśni patriotycznych, zaprezentowanym przez Chór Miasta i Gminy Gąbin.

Około godziny 13:00 uczestnicy wydarzenia przenieśli się na gąbińską starówkę, gdzie nastąpiło otwarcie drugiego obiektu – kamienicy z 1809 roku, miejsca urodzin ostatniego premiera II RP Sławoja Felicjana Składkowskiego. Zwiedzanie, połączone było z koncertem na fortepian, zagranym przez dyrektora szkoły muzycznej, Jarosława Domagałę. W czasie otwarcia, Towarzystwo Miłośników Ziemi Gąbińskiej, zaprezentowało wystawę okolicznościową, poświęconą premierowi Składkowskiemu.

Ostatnim punktem uroczystości był pokaz Amatorskiego Teatru Niewielkiego z Gąbina, prezentujący sztukę Powróćmy jak za dawnych lat, odwołującą się do okresu XX -lecia międzywojennego.

Oprawę niedzielnego wydarzenia uświetniła orkiestra dęta OSP Gąbin, prezentująca pieśni legionowe i patriotyczne, m.in. My Pierwsza Brygada czy Warszawiankę. W uroczystości wzięli także udział harcerze z 58. Drużyny Harcerskiej z Gąbina. Trasę przemarszu zabezpieczali strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej Gąbin.

Zrewitalizowane obiekty Gąbina, pełnić będą wiele ról społecznych. Pomieszczenia w dawnym sądzie grodzkim przeznaczone zostaną na potrzeby lokalnych grup artystycznych, m.in. zespołów muzycznych, kół teatralnych, zespołów tanecznych, chóru. Swoje siedziby i filie znajdą tam także organizacje pozarządowe i biblioteka. Odbywać się tam będą sympozja, szkolenia, wystawy, koncerty wernisaże oraz konkursy. Zabytkowa kamienica na starówce jest przeznaczona pod siedzibę Społecznego Muzeum Ziemi Gąbińskiej a także Towarzystwa Miłośniku Ziemi Gąbińskiej i Związku Piłsudczyków Oddział Gąbin. W czterech salach znajdą się miejsce na działalność kulturalną i społeczną a także na organizację konkursów, wystaw i spotkań.

opracowanie: W. Olszewski,
fot: A. Świerzyński, W. Olszewski