Uroczyste rozpoczęcie budowy obwodnicy Gąbina

27-07-2018 Aktualności Drukuj E-mail Odsłony: 3767
Uroczyste rozpoczęcie budowy obwodnicy Gąbina

 Po latach wytężonej pracy, negocjacjach oraz przeprowadzeniu szeregu wymaganych procedur prawnych, rusza budowa gąbińskiej obwodnicy. 27 lipca odbyło się uroczyste rozpoczęcie budowy.

 Największa inwestycja w historii miasta

Gąbińska obwodnica to największa powojenna inwestycja na terenie Miasta i Gminy Gąbin. Koszt realizacji zadania wynosi ponad 47 milionów złotych. Nowy odcinek drogi powstanie w południowo-zachodniej części miasta. Będzie miał długość ponad 4,5 kilometrów. Znacząco poprawi on przepływ komunikacyjny w regionie. Zmniejszy się ryzyko wypadków a także czas przejazdu samochodów poruszających się trasami wojewódzkimi 577 oraz 574.

Gąbin, wraz ze swoją ciasną zabudową oraz wąskimi i krętymi ulicami, stanowi duże utrudnienie dla przemierzających miasto pojazdów ciężarowych. Te zaś generują hałas oraz stwarzają ryzyko wypadków i wycieku substancji niebezpiecznych, które niestety, są przez miasto przewożone.

 W ramach inwestycji powstaną nowe skrzyżowania (w tym trzy ronda), przebudowane zostaną drogi, krzyżujące się z projektowaną obwodnicą, powstaną drogi serwisowe, chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, zjazdy indywidualne i publiczne, przejścia ekologiczne dla płazów i małych zwierząt, oświetlenie oraz odpowiednie oznakowanie.

Głównym inwestorem jest Województwo Mazowieckie – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Inwestycja ma zostać dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Część środków na inwestycję pochodzić będzie z budżetu Miasta i Gminy Gąbin. 

Kręta droga do celu – czyli historia budowy gąbińskiej obwodnicy

Zamysł wybudowania obwodnicy Gąbina powstał kilkadziesiąt lat temu. Idea powstania obwodnicy od samego początku silnie wspierana była przez Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin, Krzysztofa Jadczaka. Pierwsze plany i przymiarki do tego, jaki kształt będzie miała inwestycja, zaczęły powstawać podczas opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego, w latach 2003-2005. Kamieniem milowym było podpisanie w 2013 roku, umowy na wykonanie projektu budowy obwodnicy. Konsultacje społeczne spowodowały, iż projekt kilkukrotnie uległ zmianie. Prowadzone między Województwem Mazowieckim a mieszkańcami Gąbina mediacje, trwały bardzo długo. W rozwiązywanie problemów, aktywnie włączały się lokalne struktury samorządowe oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik i Burmistrz MiG Gąbin, Krzysztof Jadczak. Przekonywał on, iż inwestycja nie zagrozi mieszkańcom, zaś wszelkie spory, uregulowane zostaną na drodze prawnej, z pełnym poszanowaniem praw lokalnej społeczności. Ostatecznie kwestie sporne udało się rozwiązać. 18 sierpnia 2016 roku Wojewoda Mazowiecki wydał zezwolenie na budowę gąbińskiej obwodnicy. Stała się ona prawomocna 16 listopada 2017 roku. Wiosną 2018 roku ruszył przetarg, mający wyłonić wykonawcę. Złożone oferty były jednak zbyt wysokie w stosunku do zaplanowanego budżetu. Kolejny przetarg odbył się w maju br. Wygrało go Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Umowę na budowę obwodnicy podpisano 20 lipca 2018 roku.

Rusza budowa – relacja z uroczystości

27 lipca, na drodze wojewódzkiej 577 (od strony Łącka), w miejscu planowanego wjazdu na obwodnicę, spotkali się przedstawiciele władz samorządowych i rządowych, reprezentanci służb drogowych i budowlanych, zaproszeni goście oraz okoliczni mieszkańcy. Uczestniczyli oni w uroczystym rozpoczęciu prac budowlanych. Wydarzenie otworzył Burmistrz Krzysztof Jadczak – gospodarz uroczystości. W kilku słowach podziękował obecnym za zaangażowanie w przygotowanie całego projektu. Burmistrz podkreślił, iż bez wspólnej, ciężkiej pracy ponad politycznymi podziałami, ta największa gąbińska inwestycja nie doszłaby do skutku. Słowa podziękowania skierował do obecnych na uroczystości: Marszałka Adama Struzika, Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego, Marleny Mazurskiej, Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Adama Orlińskiego, oraz Dyrektora MZDW, Mirosława Kaczmarka. Współpraca na wielu płaszczyznach, tak lokalnego samorządu jak i organów rządowych i wojewódzkich, pozwoliła przezwyciężyć wszelkie trudności i doprowadzić projekt budowy obwodnicy do etapu realizacji – mówił Burmistrz Krzysztof Jadczak. Wiele życzliwych słów o lokalnym samorządzie i obopólnej współpracy wypowiedzieli Marszałek Adam Struzik, Starosta Mariusz Bieniek oraz Prezes firmy wykonawczej – Andrzej Ładyński. Punktem kulminacyjnym uroczystości było symboliczne ustawienie znaku drogowego, oznaczającego roboty drogowe. Uroczystość zwieńczyło pamiątkowe zdjęcie na przyszłym placu budowy, na którym już niedługo stanie gąbińska obwodnica.

Co dalej?

Zakończenie budowy, zaplanowane jest na koniec września 2019 roku. Powstanie obwodnicy otwiera zupełnie nowe możliwości rozwojowe i strategiczne, tak dla miasta jak i dla całego regionu. Kilkadziesiąt milionów złotych, przeznaczonych na drogi, zjazdy, skrzyżowania, przebudowę istniejącej sieci komunikacyjnej, przyczyni się do dużych przeobrażeń w strukturze gospodarczej MiG Gąbin. Planowany jest rozwój Gąbińskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego „Przy obwodnicy”, zlokalizowanej w pobliżu wspomnianej inwestycji. Strefa obejmuje 90ha. Zmieniony Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje tam działalność gospodarczą i usługową. Projekt przyczyni się do pobudzenia gospodarczego regionu i rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, co z kolei przeniesie się na powstanie nowych miejsc pracy.

Po wybudowaniu obwodnicy, ciężki ruch drogowy zacznie w końcu omijać Gąbin. Zmniejszy się ryzyko wypadków zaś mieszkańcy odczują wyraźną ulgę, zarówno pod względem bezpieczeństwa jak i hałasu, generowanego przez pojazdy. Gąbin to miasto o średniowiecznym układzie urbanistycznym. Niesymetryczna geometria skrzyżowań oraz małe i wąskie uliczki to zmora dla kierowców oraz mieszkańców domów, usytuowanych przy najczęściej uczęszczanych arteriach komunikacyjnych. Zmniejszony ruch to większe bezpieczeństwo dla dzieci i dorosłych oraz większe szanse na rozwój turystyki regionu.

Planowana inwestycja jest częścią szerszego projektu, przewidującego powstanie pełnej obwodnicy okalającej Gąbin, także w części wschodniej. Odciąży ona centrum miasta, poprzez wyprowadzenie z Gąbina ruchu drogowego, poruszającego się z Płocka w kierunku Warszawy oraz zlokalizowanych w pobliżu autostrad i dróg ekspresowych. Ma to ogromne znaczenie, zwłaszcza w szerszej perspektywie oraz planach budowy w okolicy, Centralnego Portu Komunikacyjnego.

 opracowanie: W. Olszewski
fot. A. Świerzyński

 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-piątek 7:30-15:30, środy do godziny 18:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin