Ułatwienia dla mieszkańców - nowe technologie informatyczne w Mieście i Gminie Gąbin

26-02-2018 Aktualności Odsłony: 1353
Ułatwienia dla mieszkańców - nowe technologie informatyczne w Mieście i Gminie Gąbin

Postęp informatyczny jaki obserwujemy w ostatnich latach jest jednym z największych przełomów technologicznych w dziejach ludzkości. Wynalezienie i  upowszechnienie tranzystorów a później układów scalonych  wywróciło dotychczasowy porządek świata do góry nogami. Razem z masową cyfryzacją, rośnie także szansa na wyrwanie się z ubóstwa, znalezienie pracy, osiągnięcie sukcesów życiowych itp. Dzisiaj każdy, bez względu na pochodzenie, statut majątkowy czy kolor skóry może tworzyć, udostępniać materiały i prowadzić działalność w Internecie, często z wielką dla siebie korzyścią. Cała wiedza, jaką zgromadził człowiek dostępna jest dla każdego i w każdym miejscu, dzięki powszechnemu dostępowi do sieci. Płatności online spowodowały, że zakupy można robić na całym świecie o każdej porze dnia i nocy i to bez wychodzenia z domu.

Cyfryzacja niesie ze sobą również zagrożenia. Chodzi głównie o bezpieczeństwo naszych danych osobowych oraz wykluczenie cyfrowe. Istnieją grupy ludzi, dla których cała ta informatyczna rewolucja nie jest dostępna. Brak infrastruktury sieciowej oraz środków do jej wykorzystania tworzy duże różnice społeczne. Są one o wiele bardziej niebezpieczne niż np. rozwarstwienie finansowe, bo dotykają sfery przepływu informacji. Mówiąc prościej, ten kto ma dostęp do multimediów wie więcej, rozumie więcej i ma większe możliwości na poprawę swojego bytu. Problem ten dotyka zwłaszcza osoby starsze. W tym przypadku przeszkodą jest nie tylko brak dostępu do globalnej sieci, ale także ograniczony dostęp do sprzętu czy nieumiejętne korzystanie z nowoczesnych rozwiązań technologicznych (m.in. podatność na manipulację i wykorzystanie naiwności ludzkiej, wynikającej z braku wiedzy). Dochodzi jeszcze problem finansowy – nie każdego stać na komputer, laptop czy tablet.

Cyfryzacja to proces dziejący się na naszych oczach.  W Polsce nie jest tak zaawansowany jak w krajach Europy Zachodniej, jednak w ostatniej dekadzie i u nas wiele rzeczy udało się w tej sprawie poprawić. Intensywne zmiany dotykają szczególnie sfery administracyjnej. Zarówno organy rządowe jak i samorządowe pracują nad wdrażaniem coraz bardziej zaawansowanych systemów informatycznych, których zadaniem jest ułatwianie życia obywatelom. Oczywiście nie da się uniknąć błędów i nie zawsze od razu wszystko działa jak należy; w dłuższej perspektywie przeobrażenia są jednak widoczne a co najważniejsze, korzystne.

informatyzacja samorzadu gabina 015

Zmiany zachodzą również w gminie Gąbin. Także u nas widać duże postępy w zakresie wprowadzania nowych technologii informatycznych. Poniżej kilka przykładów:

Mieszkańcy Miasta i Gminy Gąbin

Szkoły

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gąbinie

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie

informatyzacja samorzadu gabina 013

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie

informatyzacja samorzadu gabina 011

Związek Gmin Regionu Płockiego

informatyzacja samorzadu gabina 007

Jednym z najtrudniejszych zadań cyfryzacji jest wdrożenie odpowiednich systemów w obszarze administracji publicznej. Doświadczenia z ostatnich dwudziestu lat pokazały, iż proces ten bywa długi i okupiony wieloma trudnościami.  Systemy, które w teorii wyglądały na bezproblemowe, borykały się w początkach swego funkcjonowania z wieloma błędami.  Pierwsze wersje GEOPORTALU, platformy ePUAP, PESEL, CEPiK, czy CEiDG   sprawiały wiele kłopotów swoim  użytkownikom, cierpiąc na typowe  niedomagania wieku dziecięcego. Kolejne wersje stopniowo eliminowały błędy i dziś systemy te działają sprawnie. Administracja rządowa w większości przypadków etap cyfryzacji ma już za sobą. Teraz kolej na niższe szczeble – powiaty, gminy, jednostki podległe.

A jak wygląda cyfryzacja w naszej lokalnej administracji?

Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie

W ostatnim czasie w gąbińskim ratuszu udało się zrealizować kilka projektów i przedsięwzięć informatycznych. Podstawą działań była wymiana sprzętu komputerowego na nowszy, wyposażony w nowocześniejsze oprogramowanie i spełniający obowiązujące normy bezpieczeństwa. Najważniejszym elementem było wyeliminowanie niewspieranych już systemów operacyjnych Windows XP i wdrożenie nowszych rozwiązań (Windows 7 i Windows 10).

Duże i trudne do wdrożenia zmiany poczyniono w zakresie poprawy procedur bezpieczeństwa i przechowywania danych. Zmiany te dotyczyły zarówno wewnętrznej organizacji pracy jaki i systemów bezpieczeństwa oraz połączenia z Internetem.

informatyzacja samorzadu gabina 021

Swoistym kamieniem milowym było uruchomienie i wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD). By tego dokonać należało zainwestować zarówno w sprzęt informatyczny (serwer, bazy danych, systemy kopi zapasowych) jak również dokonać reorganizacji pracy (zmiany w strukturze organizacyjnej urzędu [nowy schemat organizacyjny], zmiany oznaczeń stanowisk, usystematyzowanie numeracji teczek i numerów spraw, korekty nazw stanowisk i referatów, szkolenie pracowników). Najbardziej widocznym elementem dla klientów było uruchomienie BIURA PODAWCZEGO. Zlokalizowane zostało na parterze w pokoju nr 1, jak najbliżej drzwi wejściowych – dogodnie dla osób odwiedzających, wszystkie pisma składa się i odbiera w jednym miejscu bez konieczności odwiedzana różnych pokojów i referatów.

Wykonano następujące prace dotyczące systemów wykorzystywanych w UMiG: wdrożono nowy system informatyczny kadrowo-płacowy wraz z migracją danych, całkowicie wyeliminowano starsze, już nie rozwijane oprogramowanie, wdrożono system podatkowy – środki transportu (AUTA) pod Windows wdrożono automatyczne księgowanie wpłat w systemie Wieczyste Użytkowanie, Auta i Dodatki Mieszkaniowe. Jednym z ważniejszych działań było uruchomienie usług katalogowych i podłączenie stanowisk komputerowych do domeny umig.gabin.pl, przeniesienie i uruchomieniu kopi zapasowych baz danych systemów informatycznych wykorzystywanych w UMiG. Zaktualizowano i wdrożono zapisy dokumentów Polityka Bezpieczeństwa, Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym.

Wdrożono oprogramowanie STATLOOK wspierające zarządzanie wysteme oraz zbierające informacje o zainstalowanym oprogramowaniu na komputerach i pozostałych sprzecie  oraz jego podzespołach. Aplikacja dodatkowo monitoruje sposób użytkowania komputera przez pracownika

Uruchomiono nowy serwer, zakupiono skonfigurowano i wdrożono system kopii awaryjnych, system bezpieczeństwa sieci (UTM STORMSHIELD), uruchomiono urządzenia awaryjnego podtrzymania zasilania serwera, wymieniono wszystkie przełączniki sieciowe w urzędzie na gigabitowe wraz z UPSami podtrzymującymi zasilanie.

 

informatyzacja samorzadu gabina 009

Miasto i Gmina Gąbin wzbogaciło się o nowoczesną, responsywną  i odpowiednio zabezpieczoną stronę internetową (www.gabin.pl )  Dzięki indywidualnym rozwiązaniom i  wielowątkowym zabezpieczeniom zmniejsza się ryzyko ataków hackerskich oraz utraty czy niepożądanej modyfikacji zebranych na stronie danych. W zakres prac weszło przygotowanie indywidualnych projektów graficznych. Do zarządzania stroną został wdrożony system zarządzania treścią CMS Joomla. Strona jest zgodna z wytycznymi WCAG 2.0 AA oraz dostosowana do wyświetlania w urządzeniach mobilnych (smartfony,  tablety, itp.). W toku prac wykonano także pełną i przemyślaną optymalizację strony internetowej pod kątem jak najlepszego pozycjonowania w wyszukiwarkach internetowych. Optymalizacja objęła dopracowanie generowania indywidualnych tytułów (TITLE) na w pełni poprawne, dopracowanie generowania adresów URL na przyjazne wyszukiwarkom, dopracowanie mechanizmu generowania meta tagu opisu każdej podstrony (DESCRIPTION). Wdrożone zostały najlepsze sprawdzone rozszerzenia oraz wykonane prace programistyczne (PHP, HTML, CSS, JS) i prace graficzne.

informatyzacja samorzadu gabina 012

Dzięki współpracy z firmą GLOBAL-LAN  w obrębie miasta zainstalowano kamery IP, z których obraz stremowany w czasie rzeczywistym udostępniany jest na stronie internetowej (http://www.gabin.pl/multimedia/kamera-online ). Służą one zarówno zadaniom promocyjnym jak i poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Zlokalizowane w strategicznych punktach aglomeracji, dają podgląd na najważniejsze miejsca Gąbina (starówka, lodowisko). Bez wychodzenia z domu lub będąc w dalszej podróży można sprawdzić pogodę, lub ilość osób korzystających z gąbińskiego lodowiska.

Dużym osiągnięciem ułatwiającym mieszkańcom dostęp do elektronicznych usług administracji publicznej, potwierdzających pewien poziom zaawansowania technologii informatycznych wdrożonych w urzędzie   było uruchomienie Punktu Potwierdzania Profilu Zaufanego (https://pz.gov.pl/)  , powiązanego z platformą ePUAP (https://epuap.gov.pl/) . Pisaliśmy o tym w grudniu 2017 roku (http://www.gabin.pl/aktualnosci/681-potwierdz-swoj-profil-zaufany-epuap-w-gabinie) .

Jednym z ostatnich wdrożeń jednocześnie ułatwień dla mieszkańców było udostępnienie przez starostwo powiatowe systemu geodezyjnego który zapewnia dostęp w trybie rzeczywistym do aktualnej, cyfrowej mapy ewidencyjnej z możliwością połączenia jej z rastrami ortofotomapy (zdjęć mapy satelitarnej) ponadto pracownicy urzędu zajmujący się gospodarką gruntami i planowaniem przestrzennym otrzymali dostęp do bieżąco aktualizowanej bazy ewidencji gruntów i budynków dla Miasta i Gminy Gąbin. System działa w oparciu o usługę GEOPORTAL 2 (http://powiat-plock.geoportal2.pl/) .  

informatyzacja samorzadu gabina 008

W chwili obecnej trwają prace nad oczekiwanym przez mieszkańców wprowadzeniem możliwości płatności bezgotówkowych w urzędzie. W najbliższym okresie wszelkie opłaty i należności będzie można dokonać zarówno tradycyjnie w przysłowiowym okienku w kasie jak i za pomocą terminala, używając karty bankomatowej (debetowej, kredytowej).

 

 Co nas czeka w przyszłości?

Rozpoczęły się prace nad uruchomieniem systemu e-PODATKI. Dzięki niemu  informacje podatkowe będą teraz dostępne niezależnie od miejsca i czasu – wystarczy dostęp do Internetu. Usługa ePodatki będzie umożliwiała osobom fizycznym i prawnym możliwość bieżącego sprawdzenia podstawy opodatkowania, kwoty należnych podatków i opłat, zaległości oraz odsetek. Możliwe będzie też opłacenie wybranych należności poprzez system bankowości elektronicznej. Zastosowane technologie kryptograficzne zapewniają bezpieczeństwo i poufność przesyłanych danych. Zostaną również wyodrębnione indywidualne rachunki bankowe podatników a dzięki usłudze PayByNet –pozwolą na uregulowanie wybranych należności poprzez system bankowości elektronicznej.

Zgodnie z planowaną i w części wprowadzoną zmianą aktów prawnych (kodeks wyborczy, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o jawności życia publicznego) wprowadzona zostanie transmisja wideo w trybie online z przebiegu sesji Rady Miasta i Gminy Gąbin. Streamowany w czasie rzeczywistym obraz będzie udostępniony na stronie www.gabin.pl Mimo iż przepisy odnoszą się do nowej kadencji w samorządach, planuje się testowe wdrożenie rozwiązania dużo wcześniej. Udostępnione zostaną, za pośrednictwem stron internetowych, m.in. dane dotyczące imiennego głosowania poszczególnych radnych. Wprowadzone zostaną również rozwiązania w zakresie większej jawności i transparentności procesu uchwalania  i podejmowania prawa lokalnego i działalności samorządu.

informatyzacja samorzadu gabina 006

Wszystkie wymienione czynności nie byłyby możliwe bez wsparcia zewnętrznego. Tematyka informatyzacji szczególnie na poziomie powiatów i gmin jest trudna, głównie pod względem finansowym. Cyfryzacja pochłania znaczne środki finansowe. Zakup odpowiedniego sprzętu to wydatek jednorazowy, natomiast jego utrzymanie, modernizacja wraz z aktualizacją oprogramowania, wsparciem technicznym, opieką autorską wymaga ciągłych dodatkowych funduszy. Dochodzą również zadania związane z bezpieczeństwem, ochroną danych osobowych, bieżącą zmianą i aktualizacją przepisów. Należy również wspomnieć o bardzo dynamicznym postępie technologicznym w dziedzinie technologii ICT, która obejmuje wszystkie media komunikacyjne (Internet, sieci bezprzewodowe, sieci Bluetooth, telefonia stacjonarna, komórkowa, satelitarna, technologie komunikacji dźwięku i obrazu, radio, telewizje itp.) oraz media umożliwiające zapis informacji (pamięci przenośne, dyski twarde, dyski CD/DVD, taśmy itp.), a także sprzęty umożliwiające przetwarzanie informacji (komputery osobiste, serwery, klastry, sieci komputerowe itp.). Dodatkowo technologie ICT obejmują także całą gamę aplikacji informatycznych oraz złożonych systemów IT umożliwiających realizację przetwarzania i przesyłania danych na wyższym poziomie abstrakcji niż poziom sprzętowy.

Samorząd Miasta i Gminy Gąbin  wkłada dużo wysiłku w pozyskiwanie środków zewnętrznych na tzw. informatyzację, zarówno z funduszy europejskich jak i administracji rządowej oraz samorządowej.

informatyzacja samorzadu gabina 019 

Projekty partnerskie Miasta i Gminy Gąbin dotyczące informatyzacji.

 1. Projekt EA - pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, partner – Miasto i Gmina Gąbin, cel projektu poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek poprzez: podniesienie na wyższy poziom standaryzacji, jednolitości i harmonijności rozwiązań w zakresie e-Administracji, a w konsekwencji automatyzację części procesów zarządzania oraz wytwarzania i archiwizacji dokumentów, wdrożenie jednolitych, standardowych mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej, umożliwiających wymianę informacji, w tym informacji przestrzennej, gromadzonej na różnych poziomach administracji publicznej; zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej; usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców, opis: projekt realizowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytet II - e-Rozwój Województwa Mazowieckiego, działanie 2.2. - Rozwój e-usług..
 2. Systemy dziedzinowe jako część projektu EA. Systemy Dziedzinowe (SD) wspomagające realizację ustawowych zadań gmin i powiatów zostaną wdrożone w postaci aplikacji wspomagających prowadzenie przewidzianych prawem rejestrów i ewidencji w dziedzinach, takich jak:
  1. Podatki od nieruchomości i opłaty lokalne.
  2. Gospodarka nieruchomościami jednostek samorządu terytorialnego oraz Skarbu Państwa.
  3. Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.
  4. Ewidencja dóbr kultury.
  5. Ewidencja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
  6. Obsługa Rady
  7. Udzielania koncesji na sprzedaż alkoholu
 3. Projekt BW – pn. ”Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (BW)”. Wartość projektu i wartość dofinansowania. Całkowity koszt inwestycji -165 874 828,00 zł, wartość dofinansowania -140 081 155,28 zł. Do podstawowych celów tego projektu należy zaliczyć: Utworzenie standardowych i zharmonizowanych baz danych (georeferencyjnych i tematycznych), zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczeniu terenu Mazowsza, a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, które to bazy stanowić będą podstawę regionalnej infrastruktury informacji Opracowanie i wdrożenie mechanizmów opartych na technologii teleinformatycznej, ułatwiających: Jednostkom samorządu terytorialnego racjonalne zarządzanie przestrzenią geograficzną województwa mazowieckiego, w tym uaktywnienie rezerw terenowych oraz promocję terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą; Przedsiębiorcom - lepsze wykorzystanie wewnętrznego gospodarczego i przestrzennego potencjału regionu, w tym lokalizację nowych inwestycji; Wsparcie procesu przekształcenia do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i innych zbiorów danych prowadzonych przez administrację publiczną Mazowsza oraz podniesienia na wyższy poziom aktualności i wiarygodności rejestrów publicznych; Aktywizację obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomościami poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu oraz do systemu informatycznego wspomagającego formułowanie i udostępnianie ofert nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje.
 4. Projekt ASI – pn. "Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla Aktywizacji Społeczeństwa Informacyjnego w Zakresie e-Administracji i Geoinformacji (Asi)”. Projekt ASI realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza, Typ projektów: e-administracja. Projekt ASI jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego działających na poziomach gmin, powiatów i województwa oraz rozumienia konieczności współdziałania partnerskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju całego województwa mazowieckiego. Projekt realizowany jest w szerokim partnerstwie. Projekt ASI będzie wykorzystywać rezultaty projektów:
  1. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.
  2. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa.
  3. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa.
  4. GEOPORTAL 2.
  5. Budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP.
 5. Projekt pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego”. Beneficjentem projektu jest Gmina Miasto Płock, natomiast partnerami Gmina Stara Biała, Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Miasta Gostynina, Powiat Gostyniński. Wartość całkowita projektu: 1.192.900,80 zł. Dofinansowanie: 84,28 % kosztów kwalifikowalnych – 1.005.376,80 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.18 POWER: Wysokiej jakości usługi administracyjne. Termin realizacji projektu: 01.01.2017 – 30.09.2018 Cel główny projektu: modernizacja i podniesienie efektywności procesów świadczenia usług oraz poprawa jakości obsługi klienta, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców, w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego z regionu płockiego i gostynińskiego, w okresie 21 miesięcy realizacji projektu. Zakres projektu obejmuje: Wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi klienta i monitorowania satysfakcji klientów, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi przedsiębiorcy w obszarze podatków, opłat lokalnych i nieruchomości – zadanie realizowane przez wszystkich partnerów.  Doskonalenie kompetencji kadr samorządowych poprzez realizację szkoleń i studiów podyplomowych. Zakres szkoleń wynika z konieczności usprawnienia funkcjonowania urzędów objętych wsparciem w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz nieruchomości, jak również z potrzeby adaptacji urzędów do wymogów związanych z informatyzacją administracji publicznej, oraz potrzeby orientacji na klienta.  Wdrożenie systemów dziedzinowych i usprawnień elektronicznych w obszarze podatków i opłat lokalnych w celu elektronizacji procesu świadczenia usług i poprawy jakości obsługi klienta. Automatyzacja procesu obsługi podatkowej bezpośrednio przełoży się na podniesienie efektywności i jakości świadczonych usług.  Opracowanie planu gospodarowania nieruchomościami dla Gminy Miasta Płocka. Opracowanie ww. programu pozwoli na wprowadzenie racjonalnej polityki w tym zakresie m.in. udostępniania nowych terenów inwestycyjnych, bieżącej sukcesywnej realizacji zadań publicznych gminy, uwzględniającej zagadnienia w zakresie planowania przestrzennego i warunków ekonomicznych. Uruchomienie w urzędach partnerów punktów potwierdzania profilu zaufanego, za wyjątkiem Płocka. Zadanie wpłynie na ogólną poprawę funkcjonowania urzędów, w tym poprawę jakości zarządzania i bezpieczeństwa informacji, jak i na podniesienie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych. Wraz z działaniami ukierunkowanymi na podniesienie świadomości obywateli w zakresie możliwości i form załatwiania spraw on-line, utworzenie punktów będzie przejawem dużej zmiany w urzędach pod kątem dostępności obywateli do usług publicznych i sprawności załatwiania spraw i niskoemisyjności tych procesów.

 

opracowanie: W. Olszewski, A. Świerzyński