Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

06-03-2017 Aktualności Drukuj E-mail Odsłony: 1338

W dniach 3-5 marca 2017 r. w Dobrzykowie spotkali się pasjonaci historii a także Ci, dla których wydarzenia sprzed ponad 70 lat nie pozostają obojętne. Uczestniczyli oni w wydarzeniach związanych z obchodami  Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

DZIEŃ PIERWSZY – KONFERENCJA NAUKOWA

W piątek 3 marca 2017 roku Szkoła Podstawowa im. Obrońców Dobrzykowa z 1939, pełniła swoją edukacyjną rolę aż do późnych godzin wieczornych. W obrębie jej murów oraz Gimnazjum w Dobrzykowie odbyła się konferencja naukowa poświęcona działalności antykomunistycznego podziemia po II wojnie światowej. Wydarzenie było częścią obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na ziemi gąbińskiej. Konferencja połączona z przyznaniem odznaczeń dla żyjących kombatantów niepodległościowego podziemia, pokazem filmu dokumentalnego a także prelekcjami zaproszonych gości rozpoczęła się o godzinie 17:30.

Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak, Stowarzyszenie Pro Patria z Dobrzykowa, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie – dr Bogumiła Zalewska-Opasińska oraz Związek Piłsudczyków oddział Gąbin.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (w randze ministra), płk. Mariusz Tomalski; kombatanci antykomunistycznego podziemia, działającego na ziemi gąbińskiej – Henryka Borkowska oraz Tadeusz Karasek (reprezentowany przez syna Jerzego Karaska); ksiądz Jerzy Drozdowski – kapelan Związku Piłsudczyków oddział Gąbin; ksiądz Grzegorz Mierzejewski, Alojzy Balcerzak, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin Edward Wilgocki wraz z radnymi a także delegacje lokalnych władz samorządowych i stowarzyszeń m.in. Pro Patria (prezes Łukasz Strzelecki) oraz Związku Piłsudczyków (prezes Elżbieta Kamińska).

Jednym z głównych punktów konferencji, było odznaczenie medalem Pro Patria, żyjących, lokalnych kombatantów walk niepodległościowych –  Tadeusza Karaska oraz Henryki Borkowskiej (żony żołnierza AK). Po  prelekcji dotyczącej życiorysów wspomnianych postaci (prowadziła Elżbieta Kamińska), uroczystego nadania medalu dokonał minister Jan Józef Kasprzyk.

Medal Pro Patria to odznaczenie ustanowione w 2011 roku i przyznawane przez  kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród odznaczonych znajdują się m.in. były prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Stanisław Oleksiak a także gen. Zbigniew Ścibor-Rylski – Prezes Głównego zarządu Związku Powstańców Warszawskich.

Z okazji przyznania medali, głos zabrał m.in. minister Kasprzyk oraz Burmistrz Krzysztof Jadczak. W swoich wystąpieniach podkreślili oni znaczenie patriotycznego wychowania a także istoty budowania przyszłości w oparciu o dorobek poprzednich pokoleń. Aby myśleć o przyszłości trzeba pamiętać o przeszłości – mówił minister Kasprzyk. Wzorem do naśladowania niech będą zwłaszcza  urodzeni  i wychowani w czasach II RP. Ich postawa, zachowanie Henryki Borkowskiej czy żołnierza AK -  Tadeusza Karaska, poświęcających się ojczyźnie w czasie wojny i w latach powojennych winny być źródłem szacunku i pamięci.

Uczestnicy konferencji wysłuchali także prelekcji dotyczącej życia i działalności Władysława Dubielaka. Ta barwna, pochodząca z Dobrzykowa postać zapisała się na kartach historii jako patriota, przywódca ROAK Rybitwa a także ostatnia w kraju ofiara Stalinowskich represji. Dzięki wykładowi prowadzonemu przez dr Zalewską-Opasińską, słuchacze dowiedzieli się m.in. o działalności lokalnego podziemia niepodległościowego, organizowanego przez Dubielaka (ROAK Rybitwa), jego akcjach wywiadowczych w Niemczech i Polsce a także o aresztowaniu w Berlinie Wschodnim, więzieniu na Rakowieckiej i straceniu w roku 1955. Życie tego człowieka z powodzeniem mogłoby uchodzić za scenariusz  filmowy.

W czasie konferencji zaprezentowany został film dokumentalny Historia o Was już nie milczy.  Jego Autorem jest ksiądz Grzegorz Mierzejewski. Przygotowany dokument, uzupełniony licznymi inscenizacjami i wywiadami, ukazuje działania  oddziału ROAK Rybitwa. Przedstawiona jest w nim m.in. historia akcji zbrojnej pod Gąbinem (gdzie zginął jeden z dowódców oddziałów partyzanckich -  Henryk Jóźwiak). W filmie zamieszczono także wywiad z ostatnim żyjącym żołnierzem zgrupowania Rybitwa – Wiktorem Sumińskim. Całość komentowana była przez dr Jacka Pawłowicza – dyrektora Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Warszawie oraz dr Bogumiłę Zalewską-Opasińską.

Po projekcji filmu głos zabrał Burmistrz Krzysztof Jadczak. Podziękował wszystkim przybyłym gościom ( warto dodać iż w wydarzeniu uczestniczyło ponad 150 osób) a także wyraził podziw dla młodzieży (m.in. stowarzyszenia Pro Patria), mocno zaangażowanej w działania na rzecz propagowania lokalnej historii. Wspomniał również o szkole podstawowej w Dobrzykowie, która ma wielkie tradycje w krzewieniu postaw patriotycznych i organizowaniu tego typu wydarzeń.

DZIEŃ DRUGI – UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA I OBCHODY W DOBRZYKOWIE

5 marca w kościele parafialnym w Dobrzykowie odbyła się uroczysta msza święta, będąca kontynuacją obchodów pamięci żołnierzy wyklętych. Wzięli w niej udział Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak, przedstawiciele lokalnych placówek oświatowych, Stowarzyszenia Pro Patria a także strażacy wraz z pocztem sztandarowym OSP Dobrzyków. Obecna była również grupa rekonstrukcyjna w mundurach oddziałów niepodległościowego podziemia. Oczywiście nie zabrakło licznie przybyłych wiernych, ściśle wypełniających  piękny drewniany kościół o barokowym wystroju.

Podczas kazania, wygłoszonego  przez proboszcza Jarosława Ferenca przywołane zostały wydarzenia historyczne, będące tłem dla działalności żołnierzy wyklętych. Podjęta została także próba odpowiedzi na pytanie – czy wszystko to, w obliczu powojennej sytuacji politycznej, miało sens? Proboszcz Ferenc przytoczył przy tej okazji słowa Stanisława Cata-Mackiewicza, mówiące o tym iż naród po wojnie wystawiony został na wielką próbę.

W kościele głos zabrała także dr Bogumiła Zalewska-Opasińska, która raz jeszcze przywołała postać Stanisława Dubielaka i nakreśliła słuchaczom jego działalność i życiorys.

Po mszy świętej nastąpiło złożenie kwiatów pod figurą – pomnikiem Matki Boskiej, poświęconej żołnierzom podziemia niepodległościowego. Uroczystość prowadziło stowarzyszenie Pro Patria. Kwiaty złożyli Burmistrz Krzysztof Jadczak oraz delegacje szkolne i  lokalne stowarzyszenia. W kilku słowach Burmistrz rozwinął poruszaną wcześniej kwestię wychowania patriotycznego, pamięci oraz licznego zaangażowania młodzieży w kultywowanie tradycji narodowych i niepodległościowych. 

opracowanie i fot: W. Olszewski

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-piątek 7:30-15:30, środy do godziny 18:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin