Samorząd Gąbina pozyskał nowe środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zadań budżetowych

25-05-2023 Aktualności Drukuj E-mail Odsłony: 78
Samorząd Gąbina pozyskał nowe środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zadań budżetowych

W dniu 23 maja 2023 r. odbyła się LVI sesja Sejmiku Województwa Mazowieckiego VI kadencji. Podczas obrad, radni podjęli uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom na realizację zadań w ramach programów wsparcia Województwa Mazowieckiego.

Miasto i Gmina Gąbin decyzją sejmiku otrzymała wsparcie finansowe w ramach:

 • Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”,
 • „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”,
 • Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu „Mazowsze dla Klimatu 2023”,
 • „Mazowsze dla zabytków 2023”.

Mazowsze dla zabytków

100 000,00 zł trafi do Samorządu Miasta i Gminy Gąbin na prace budowlane przy elewacji ratusza w Gąbinie.

Priorytetem branym przy ocenie wniosków była konieczność przeprowadzania prac wynikająca ze stanu zabytku, jak i również znaczenie zabytku dla mieszkańców i rola zabytków w kształtowaniu się przestrzeni publicznej, jego dostępność dla społeczności lokalnej jak i dla turystów.

Miejski ratusz został wybudowany w 1824 roku w duchu klasycystycznym. Budynek jest usytuowany bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej 577, jest to obecnie droga gminna, gdzie było i ciągle jest duże nasilenie transportu, co powoduje to osłabienie konstrukcji budynku, na skutek czego ściany i fundamenty budynku się niszczą, drgania powodują podsiąkanie wody gruntowej, przyczyniając się do zawilgocenia fundamentów i ścian, zwłaszcza w częściach wykonanych z cegły surowej. Więźba dachowa również jest już bardzo w złym stanie, część drewnianych elementów konstrukcji więźby jest zniszczona, wymaga wymiany oraz wzmocnienia. Wieżyczka, która jest zlokalizowana na dachu budynku, oparta jest na 4 kominach powiązanych ze sobą. Z powodu wyłączenia ich z użytkowania (likwidacja ogrzewania węglowego – piecowe) nadproża i kanały spalinowe uległy zawilgoceniu. Zaprawa murarska uległa zlasowaniu i poddaje destabilność konstrukcji. Należy przemurować kominy i łukowe nadproża, aby zachować i wzmocnić konstrukcje wieżyczki.

Zabytkowy budynek przy ulicy Stary Rynek 16 jest siedzibą Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie, jest to obiekt dostępny publicznie dla wszystkich mieszkańców, interesantów, gości.

starowka 24 04 2023 0046 1400pix

Budynek ratusza w Gąbinie jest wpisany do rejestru zabytków, projektowane prace remontowe przy zabytku zachowają walory architektoniczne budowlane.

starowka 24 04 2023 0046 1400pix 2

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023

„Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” jest inicjatywą mającą na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców Mazowsza, poprzez wsparcie finansowe gmin, realizujących zadania służące aktywizacji, integracji i rozwojowi lokalnych społeczności poprzez zapewnienie podstawowej infrastruktury pełniącej rolę tzw. „centrum integracyjno-kulturalnego”.

Miasto i Gmina Gąbin otrzymała dofinansowanie w wysokości 150 000,00 zł na zadanie pn. „Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP Czermno”.

Zadanie będzie polegało na utworzeniu świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP Czermno.

W ramach zadania zostanie wykonane: malowanie wewnętrzne, stolarka drzwiowa, stolarka okienna, instalacja elektryczna, ślusarka.

Poprzez realizację zadania zostaną zaspokojone potrzeby lokalnej społeczności regionu czermińskiego.

Poprzez: pielęgnowanie aktywności i świadomości obywatelskiej mieszkańców; rozbudowę zasobów oświatowo-kulturalnych; zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego zostaną zrealizowane 2 główne cele określone w „Strategii Województwa Mazowieckiego do roku 2030+ Innowacyjne Mazowsze”, tj.: „Mazowsze zintegrowane społecznie” oraz „Mazowsze bogate kulturowo”.

Mazowsze dla sportu

Celem programu jest poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, realizowana poprzez udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na budowę lokalnej infrastruktury sportowej oraz remont i przebudowę obiektów sportowych, które są w niedostatecznym stanie technicznym lub funkcjonalnym.

W 2023 r. Samorząd Gąbina otrzymał dofinansowanie w wysokości 292 290,00 zł na realizację zadania pn. „Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie – etap III”.

W ramach zadania inwestycyjnego zaplanowana jest: kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej, kontynuacja kanalizacji sanitarnej, kontynuacja budowy terenów utwardzonych – pieszo-jezdni, miejsc postojowych, chodników, oświetlenia, zewnętrznego odcinka wewnętrznej instalacji wodociągowej i instalacji gazu, uporządkowanie terenu i zieleni.

Obiekt w ramach instrumentu „Mazowsze dla sportu” w latach 2021 i 2022 był już współfinansowany, wykonano pierwszy i drugi etap przebudowy stadionu polegający na opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy stadionu oraz wybudowaniu parkingu, oświetlenie bieżni i płyty boiska.

Zaplanowane prace na stadionie są kontynuacją kompleksowej przebudowy stadionu w Gąbinie. Kolejny etap prac budowlanych poszerzy możliwości rekreacyjno-wypoczynkowe oraz sportowe stadionu. Dzięki temu obiekt będzie o wiele bardziej przyjazny odwiedzającym oraz korzystającym z jego zasobów.

stadion 22 05 2023 0024 1400pix

Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023

Celem Instrumentu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych poprzez finansowanie działań związanych z adaptacją do zmian klimatu, w tym w szczególności z błękitno-zieloną infrastrukturą, różnorodnością biologiczną, mikro retencją oraz energooszczędnością.

Miasto i Gmina Gąbin pozyskała pomocą finansową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji na zadanie związane z adaptacją do zmian klimatu, polegające na realizacji energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego.

Dofinansowanie w wysokości 200 000,00 zł zostanie przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego z własnym źródłem zasilania w Mieście i Gminie Gąbin”.

Zadanie będzie polegało na zakupie, dostawie i montażu 23 szt. ledowych lamp solarnych o mocy nie mniejszej niż 20W w piętnastu miejscowościach gminy Gąbin: Borki, Dobrzyków, Grabie Polskie, Jordanów, Karolew, Topólno, Koszelew, Kępina, Plebanka, Lipińskie, Nowy Kamień, Rumunki, Przemysłów, Strzemeszno, Góry Małe.

Miasto i Gmina Gąbin od kilkunastu lat prowadzi działania w zakresie ochrony powietrza:

 • W roku 2020 Samorząd zrealizował projekt pt. „Rewitalizacja terenów zielonych w ul. Nowy Rynek w Gąbinie” współfinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIWOP 2020. W ramach projektu nasadzono 4 050 szt. różnorodnych roślin – drzew i krzewów – rośliny posiadające dużą zdolność absorbcji PM10 i PM2,5 oraz dwutlenku węgla.
 • Gazyfikacja Gąbina – w latach 2019-2020 przeprowadzono akcje informacyjne o składanie wniosków o przyłącze gazowe do celów grzewczych i użytkowych mieszkańców Gąbina.
 • W IV kwartale 2020 r. została przeprowadzona inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Gąbin.
 • W dniu 31.12.2020 r. Samorząd Miasta i Gminy Gąbin zawarł porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie wspólnej realizacji Programu „Czyste Powietrze”, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. W Urzędzie Miasta i Gminy w Gąbinie został uruchomiony specjalny punkt informacyjny, gdzie obsługiwani są wnioskodawcy programu „Czyste Powietrze” składający wnioski o uzyskanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 • Realizacja Programu „Czyste Powietrze” jest kontynuowana do dnia dzisiejszego, w ramach którego pracownicy urzędu miasta i gminy obsługują wnioskodawców „Czystego Powietrza”.
 • W roku 2022 Samorząd Miasta i Gminy Gąbin zrealizował projekt pt. „Budowa oświetlenia ulicznego z własnym źródłem zasilania w Mieście i Gminie Gąbin” współfinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowsze dla klimatu 2022.

Opracowanie: M. Świerzyńska

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin