Dofinansowanie na budowę infrastruktury drogowej – rozstrzygnięto drugi nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

31-05-2022 Aktualności Odsłony: 299
Dofinansowanie na budowę infrastruktury drogowej – rozstrzygnięto drugi nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

31 maja 2022 r. na starówce w Gąbinie Minister Maciej Małecki przekazał na ręce Burmistrza Krzysztofa Jadczaka i Przewodniczącego Rady Edwarda Wilgockiego symboliczny czek w wysokości 10 700 000,00 zł.

Przygotowane przez Samorząd wnioski na zadania pn.:

uzyskały wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga.

Łącznie wartość zadań: 11 263 157,89 zł,
kwota dofinansowania 10 700 000,00 zł.

Premier, ze złożonych przez nasz Samorząd wniosków, w pierwszej kolejności zatwierdził wybrane przez Bank Gospodarstwa Krajowego wnioski, które najlepiej spełniały wszystkie kryteria programu. W ramach zadania zmodernizowane i wybudowane będą drogi na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie projektów realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji.

Druga edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 28 grudnia i trwała do 11 marca 2022 roku.

Każda jednostka samorządu terytorialnego czy związek JST mógł zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: jeden wniosek którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 65 mln zł, jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie przekroczyła 30 mln zł oraz jeden wniosek z dofinansowaniem nie przekraczającym 5 mln zł.

Zadanie będzie polegało na wykonaniu remontu istniejącej infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin. W zakres prac będzie wchodził remont dróg gminnych zarówno łączących miejscowości z obszaru gminy jak i dróg których kompletny przebieg znajduje się w granicach danej miejscowości i stanowi konkretne ulice.

Zadanie to bezpośrednio wpłynie na polepszenie jakości życia mieszkańców zamieszkujących w/w obszar, poprzez ułatwienie i umożliwienie dojazdu do głównych ciągów komunikacyjnych, tj. dróg powiatowych i dróg wojewódzkich. Ponadto poprawi bezpieczeństwo w miejscowościach poprzez ułatwienie dojazdu służbom ratunkowym, porządkowym, policji, nawet podczas trudnych warunków pogodowych, jak zimowo-wiosenne roztopy, intensywne opady, itp.

Technologia wykonania remontu, a w szczególności samej nawierzchni dróg będzie podyktowana bieżącymi rozwiązaniami technologicznymi, tj. odcinki dróg których nawierzchnia na chwilę obecną stanowi warstwa bitumiczna, zostanie wykonana również w technologii bitumicznej, natomiast drogi gruntowe zostaną utwardzone warstwą kruszywa stanowiącą w przyszłości podbudowę do wykonania warstwy bitumicznej. Ponadto zostanie odnowiona i uzupełniona pozostała infrastruktura drogowa, tj. znaki pionowe, poziome, tablice informacyjne, kierunkowe, itp.

Rządowy Fundusz Polski Ład umożliwia realizację inwestycji, które są najbardziej potrzebne mieszkańcom.

Warto przypomnieć, że w ramach pierwszego naboru wniosków do Miasta i Gminy Gąbin trafiło 6 555 000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury drogowej w miejscowościach: Gąbin, Górki i Czermno.

opracowanie: M. Świerzyńska
fot. M. Orliński

miasto i gmina gabin polski lad 2 31 05 2022 1200pix

miasto i gmina gabin polski lad 2 31 05 2022 1400pix