Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – „Mazowsze dla sołectw 2022”

27-05-2022 Aktualności Odsłony: 284
Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – „Mazowsze dla sołectw 2022”

MIAS MAZOWSZE 2022 – „Mazowsze dla sołectw 2022”, kolejne środki finansowe pozyskane dla Sołectw z terenu Miasta i Gminy Gąbin

Na posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 24.05.2022r. Radni zaakceptowali listę pozytywnie zaopiniowanych wniosków w programie MIAS MAZOWSZE 2022 – „Mazowsze dla sołectw 2022”. Samorząd Gąbina, który aplikował o wsparcie finansowe w/w zadania  uroczyście podpisał umowę w dniu 27.05.2022r.  Miasto i Gminę Gąbin reprezentowali: Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak wraz ze Skarbnikiem Gminy Aleksandrą Kłys, Samorząd Wojewódzki – Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Radosław Rybicki dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Zakres projektu obejmuje następujące zadania:

Dofinansowanie Samorzadu Województwa po 10 000,00 zł do każdego projektu.

Wkład własny Samorządu Gąbina 10 000,00 zł do każdego projektu.

Mazowsze dla sołectw 2022 jest inicjatywą mającą na celu zaspokajanie potrzeb sołectw poprzez udzielanie przez Województwo Mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania własne o charakterze bieżącym i/lub inwestycyjnym. Inicjatywa ma na celu promowanie działań stymulujących między innymi: wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, efektywne wykorzystanie potencjałów obszarów wiejskich oraz promowanie działań wspierających tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego oraz poczucia tożsamości regionalnej i narodowej.

opracowanie: M. Świerzyńska

mias 2022 czek dla gabina 1200pix

mias 2022 logo

mazowsze serce polski

Zadanie pn. "Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – „Mazowsze dla sołectw 2022” współfinansowano ze środków Województwa Mazowieckiego