Kolejne środki finansowe pozyskane przez Samorząd Gąbina - tym razem dofinansowanie przewozów autobusowych

21-01-2022 Aktualności Odsłony: 816
Kolejne środki finansowe pozyskane przez Samorząd Gąbina - tym razem dofinansowanie przewozów autobusowych

Samorząd Miasta i Gminy Gąbin pozyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na wsparcie pięciu połączeń komunikacyjnych

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych 2022

W ramach I naboru wniosków o objęcie w 2022 roku dopłatą ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, Wojewoda Mazowiecki zakwalifikował do objęcia dopłatą 78 wniosków, w tym wniosek Gminy Gąbin, wnioskowana kwota dopłaty do przewozów wynosi 445 789,20 zł.

W dniu 21 stycznia 2022 r. w delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku umowę o dopłatę do przewozów autobusowych w imieniu Miasta i Gminy Gąbin podpisywały Joanna Stańczak Sekretarz Gminy i Aleksandra Kłys Skarbnik Gminy, stronę Rządową reprezentował Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej jest państwowym funduszem celowym. Pozwala na dofinansowanie przywrócenia lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki temu mieszkańcy, przede wszystkim z mniejszych miejscowości, będą mogli dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury. Zwiększenie siatki połączeń autobusowych stworzy także możliwość znalezienia pracy w miejscowościach, do których dojazd był dotychczas utrudniony lub niemożliwy.

Ustawa o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z 16 maja 2019 r. przewiduje udzielenie dopłaty do jednego wozokilometra na reaktywowanych i nowo uruchomionych liniach komunikacyjnych.

fundusz przewozow autobusowych podpisanie umowy 21 01 2022 1000pix

fundusz przewozow autobusowych 1200pix

Połączenia komunikacyjne planowane do objęcia dofinansowaniem:

trasa dobrzykow szkola lipinskie straz

trasa borki szkola potrzebna

trasa dobrzykow szkola gorki

trasa dobrzykow szkola korzeniowka

trasa dobrzykow szkola grabie polskie

fundusz rozwoju przewozow autobusowych gabin