Uroczyste przekazanie promesy na realizację zadania "Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Gąbin"

02-11-2021 Aktualności Drukuj E-mail Odsłony: 791
Uroczyste przekazanie promesy na realizację budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Gąbin

Przygotowany przez gąbiński Samorząd wniosek pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Gąbin” uzyskał wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza. 2 listopada w zrewitalizowanej kamienicy Stary Rynku 6 Minister Maciej Małecki przekazał na ręce Burmistrza Krzysztofa Jadczaka i Przewodniczącego Rady Edwarda Wilgockiego promesę w wysokości 6.555.000,00 zł.

Samorząd Gąbina przygotował trzy wnioski w tej edycji, były to:

 • „Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gąbin”, (który otrzymał dofinansowanie);
 • „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień-Słubice”;
 • „Poprawa stanu dróg na terenie gminy Gąbin” (w m. Nowe Grabie na Osiedlu pod Jodłami, na Osiedlu pod Jaworem, Karolew – Góry Małe, Borki, Nowy Troszyn, Ludwików, Karolew, St. i N. Korzeniówka, Dobrzyków, Góry Małe – Górki, Czermno)

które mają realną szansę na uzyskanie dofinasowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kolejnych etapach.

Premier, ze złożonych przez nasz Samorząd wniosków, w pierwszej kolejności zatwierdził wybrany przez Bank Gospodarstwa Krajowego wniosek, który najlepiej spełniał wszystkie kryteria programu. W ramach pierwszego zadania zmodernizowane i wybudowane będą drogi w Gąbinie (ul. Bursztynowa, Osiedle Kwiatowe, Osiedle Pisarzy), w Górkach (w ul.: Modrzewiowej, Bukowej, Dębowej, Klonowej, Kasztanowej) i w Czermnie.

 • Przewidywana wartość inwestycji: 6.900.000,00 zł
 • Deklarowana kwota udziału własnego: 345.000,00 zł
 • Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 5,00 %
 • Kwota wnioskowanych środków: 6.555.000,00 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

 • Przebudowę drogi gminnej w ul. Bursztynowej w Gąbinie na odcinku 309,17 m o szerokości 5,0 m, z obustronnymi chodnikami o szerokości 2,0 m, nawierzchnia z kostki betonowej, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, zjazdy do posesji.
 • Przebudowę drogi gminnej nr 290685W w ul. Jaśminowej w Gąbinie na odcinku 215,00 m o szerokości 5,0 m, z obustronnymi chodnikami o szerokości 2,0 m, nawierzchnia z kostki betonowej, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, zjazdy do posesji.
 • Przebudowę drogi gminnej nr 290683W w ul. Konwaliowej w Gąbinie na odcinku 212,00 m o szerokości 5,0 m, z obustronnymi chodnikami o szerokości 2,0 m, nawierzchnia z kostki betonowej, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, zjazdy do posesji.
 • Przebudowę ulic na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie (droga gminna nr 290686W) - ul. Słowackiego 147,80 m, Sienkiewicza 148,00 m, Nałkowskiej 148,20 m, Konopnickiej 193,00 m, Reymonta 66,90 m, Norwida 72,00 m, brak nazwy 58,60 m, łącznik 50,00 m, razem 884,50 m o szerokości 5,0 m z obustronnymi chodnikami o szerokości 2,0 m, nawierzchnia z kostki betonowej oraz zjazdy.
 • Przebudowę dróg gminnych w miejscowości Górki (droga o nr 290673W w ul. Kasztanowej, droga o nr 290674W w ul. Klonowej, droga o nr 290675W w ul. Modrzewiowej, droga o nr 290676W w ul. Bukowej, droga o nr 290677W w ul. Dębowej) na odcinku 1 878,00 m, droga o szerokości 6 m, z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m, zjazdy do posesji, rowy odwadniające.
 • Budowę drogi w miejscowości Czermno na odcinku 426 m, droga o szerokości 5 m, z obustronnymi poboczami o szerokości 0,75 m, rowy odwadniające.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie projektów realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki jednostek samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji. Pierwsza edycja pilotażowego naboru wniosków rozpoczęła się 2 lipca i trwała do 15 sierpnia 2021 roku.

Pracownicy UMiG w Gąbinie pod kierunkiem Burmistrza intensywnie pracują nad przygotowaniem wniosków do następnych transz Funduszu.

fot. A.Świerzyński

przekazanie promesy polski lad 02 11 2021 1500pix

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin