Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

14-09-2021 Aktualności Drukuj E-mail Odsłony: 539
Uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Przedstawiciele samorządów oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z trzech powiatów spotkali się 13 września 2021 r. w Gąbinie w celu podpisania umów na dofinansowanie utylizacji azbestu, termomodernizację i zakup sprzętu w ramach projektów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Uroczyste złożenie podpisów pod umowami odbyło się w sali OSP w Gąbinie.

Kilkanaście gmin z powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego otrzymało wsparcie w wysokości 30 000,00 zł, przeznaczone na utylizację azbestu, najczęściej pochodzącego z wymiany pokrycia dachowego w gospodarstwach domowych i rolnych. Beneficjentem programu jest również Miasto i Gmina Gąbin, które od wielu lat z powodzeniem korzysta ze wsparcia ww. programu.

Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z trzech powiatów. OSP otrzymały wsparcie finansowe na termomodernizację strażnic, fotowoltaikę oraz zakup sprzętu i umundurowania. Nasze lokalne jednostki OSP z  Gąbina, Dobrzykowa, Lipińskich, Troszyna Polskiego, Czermna, Topólna w większości skorzystały z dofinansowania na obydwa zadania, dotyczące zarówno termomodernizacji jak i zakupu niezbędnego sprzętu.

Wśród gości obecnych na sali byli m.in.: Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Marek Ryszka, Poseł na Sejm, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki. Gospodarzem uroczystego podpisania umów był Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak wraz z Przewodniczącym Rady Edwardem Wilgockim i Prezesem OSP w Gąbinie Waldemarem Zawadzkim. Podczas spotkania Miasto i Gminę Gąbin reprezentowali również Radni Powiatowi, wspomniany Waldemar Zawadzki oraz w podwójnej roli Marlena Mazurska Kierownik Delegatury w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, ponadto w spotkaniu uczestniczyli: Sekretarz Gminy Gąbin Joanna Stańczak.

Umowę na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Gąbin” w imieniu Samorządu podpisał Burmistrz Krzysztof Jadczak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Aleksandry Kłys. 

jednostka

zakres

Kwota dofinansowania

OSP w Czermnie

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czermnie

30.000,00

OSP w Troszynie Polskim

Zakup i montaż  instalacji fotowoltaicznej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Troszynie Polskim

30.000,00

OSP w Lipińskich

Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lipińskie

30.000,00

Ochotnicza Straż Pożarna w Gąbinie

Aktywowanie i doposażanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Gąbinie

15.000,00

Ochotnicza Straż Pożarna w Gąbinie

Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Gąbinie

20.000,00

Ochotnicza Straż Pożarna w Topólnie

Aktywowanie i doposażanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Topólnie

9.900,00

Ochotnicza Straż Pożarna w Topólnie

Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Topólnie

19.100,00

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzykowie

Aktywowanie i doposażanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Dobrzykowie

15.000,00

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrzykowie

Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Dobrzykowie

18.986,28

Miasto i Gmina Gąbin

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta i Gminy Gąbin

30.000,00

opracowanie: W. Olszewski, M. Świerzyńska
fot. A. Świerzyńśki

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin