Zaproszenie do udziału w Klubie ”SENIOR+"

29-06-2021 Aktualności Odsłony: 229

Zapraszamy osoby nieaktywne zawodowo, w wieku powyżej 60 roku życia do wstąpienia do pierwszego Samorządowego Klubu Senior + na terenie Miasta i Gminy Gąbin

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin zaprasza osoby nieaktywne zawodowo, w wieku powyżej 60 roku życia mieszkające na terenie Miasta i  Gminy Gąbin do udziału w Klubie ”SENIOR+” który mieści się przy ul Stary Rynek 15 w Gąbinie. Klub „SENIOR+” oferuje  zajęcia w  zakresie  aktywności ruchowej lub kinezyterapii np. zajęcia organizowane przez fizjoterapeutę: rehabilitacja indywidualna i grupowa, ćwiczenia, zajęcia aktywizująco ruchowe ”Nordic Walking”  zachęcające do przyłączenia się do wspólnych spacerów Nordic Walking;  zajęcia sportowo-rekreacyjne, np., imprezy rekreacyjne, gry planszowe towarzyskie; - kulturalno-oświatowe, m.in. filmoterapia, muzykoterapia, wyjazdy do teatru i wycieczki krajoznawcze; zajęcia edukacyjne np. edukacja z zakresu profilaktyki zdrowia i promocji zdrowego stylu życia, nauka tańców ludowych i tradycyjnych, warsztaty komputerowe, zajęcia kulinarne; terapia zajęciowa, m.in. warsztaty plastyczne, zajęcia manualne (rękodzieło), terapia wspomnieniowa opiewająca historię miasta i Gminy Gąbin i szereg innych zajęć.

 Członkowstwo i udział w zajęciach jest bezpłatny. Przynależność do Klubu odbywa się na podstawie „Deklaracji uczestnictwa w Klubie „SENIOR+”. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie „SENIOR+” mogą złożyć deklarację osobiście w siedzibie MGOPS w Gąbinie w godzinach jego otwarcia, pokój nr 3 do dnia 15 lipca 2021 r.   Klub ”SENIOR+” dysponuje 20 miejscami. Zgodnie z uchwałą Nr 183/XXVII/2020 Rady Miasta i Gminy z dnia 04 grudnia 2020 r. o kwalifikacji kandydatów do klubu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby, które zostały zakwalifikowane do klubu, a nie zostały przyjęte z uwagi na brak wolnych miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Realizacja zadania w ramach „Programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025”

klub senior plus 1400pix

klub senior plus 1200pix plakat