Samorząd Miasta i Gminy Gąbin pozyskał kolejne duże dofinansowanie ze środków rządowych

23-04-2021 Aktualności Drukuj E-mail Odsłony: 871
Samorząd Miasta i Gminy Gąbin pozyskał kolejne duże dofinansowanie ze środków rządowych

21 kwietnia ogłoszone zostały wyniki naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Miasto i Gmina Gąbin otrzymało prawie 1,8 mln zł na przebudowę ul. Złotej w Gąbinie.

Potrzeba przebudowy ul. Złotej wiązała się nie tylko z poprawą warunków bytowych oraz bezpieczeństwa lokalnej społeczności, ale również z coraz dynamiczniej rozwijającym się sektorem budownictwa mieszkaniowego w regionie. Na przełomie lipca i sierpnia 2020 roku Samorząd Miasta i Gminy Gąbin złożył wniosek o dofinansowanie do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych), który po pozytywnym rozpatrzeniu przeszedł do kolejnego etapu – wsparcia realizacji zadania. Miasto i Gmina otrzymało na budowę ul. Złotej dofinansowanie w wysokości 1 791 803,50 zł, co stanowi 70% wartości całego projektu. Łączny koszt zadania to 2 559 719,20 zł.

W ramach inwestycji powstanie droga w technologii kostki brukowej (grubość 8cm) o długości 382,4 m. Wybudowane zostaną również obustronne chodniki o szerokości 2m – także w technologii kostki brukowej (grubość 6cm). Ulicę oświetlać będzie 20 punktów świetlnych wykonanych w energooszczędnej technologii LED. Zamontowane zostanie oznakowanie pionowe i poziome – dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Istotnym punktem projektu jest wybudowanie odwodnienia drogi, które pochłonie łącznie około 1,5 mln zł. Powstanie kanalizacja deszczowa wraz z zasilanymi elektrycznie przepompowniami oraz zbiornikami retencyjnymi.

Inwestycja stworzy nowe warunki rozwojowe dla wschodniego regionu Gąbina, w obrębie którego znajduje się duże, szybko rozwijające się osiedle mieszkaniowe oraz kompleks oświatowo-sportowy. Projekt umożliwi nie tylko poprawę jakości życia lokalnej społeczności, ale wpłynie także na bezpieczeństwo mieszkańców oraz połączy lokalne drogi osiedlowe z siecią dróg gminnych – poprawiając dojazd do miejsc użyteczności publicznej (szkoły, przedszkole, żłobek, Klub Seniora itp.). Nowo wybudowana ul. Złota będzie także ważnym elementem, spajającym gminną sieć drogową z drogami wyższego rzędu w tym przypadku – poprzez ul. Piękną, z drogą powiatową nr 2983W. Nowa infrastruktura to również dodatkowy bodziec inwestycyjny, który pozytywnie wpłynie na atrakcyjność regionu i przyspieszy rozwój mieszkalnictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego.

Budowa ul. Złotej to kolejna już inwestycja w tej części miasta. W roku 2016 przebudowana została ul. Piękna. Zaś dwa lata później powstał jej łącznik z ul. Słoneczną. Na wspomniane działania, dofinansowane ze środków zewnętrznych (łącznie ok. 700 tys. zł) Miasto i Gmina Gąbin przeznaczyło prawie 1.500.000,00 mln zł. Wraz z budową ul. Złotej nakłady inwestycyjne na rozwój lokalnej infrastruktury drogowej wyniosą ponad 4.000.000,00 mln zł.

Inwestycja będzie kolejnym dużym projektem budowlanym na terenie Miasta i Gminy Gąbin w 2021 roku. Obecnie trwają prace przy budowie odwodnienia „Osiedla Pisarzy” w Gąbinie oraz przebudowa SUW Kępina. Projekty te, realizowane z wykorzystaniem pozyskanych przez samorząd funduszy zewnętrznych opiewają całościowo na kwotę około 4 mln zł.

Opracowanie: Wojciech Olszewski

rfpd przebudowa ul zlotej w gabinie logotyp 1200pix

Zadanie pn. „Przebudowa ulicy Złotej w Gąbinie na odcinku 0+5,0÷0+387,40 m” będzie realizowane z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach inwestycji wykonana zostanie droga o długości 382,40 mb o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 6,00 m wraz z obustronnymi chodnikami. Dodatkowo powstanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie a ruch rowerowy odbywać się będzie po jezdni po ogólnodostępnym pasie ruchu.

Dofinansowanie: 1 791 803,50
Całkowita wartość: 2 559 719,20

zadanie finansowane ze srodkow miasta i gminy gabin 1200pix

ulica zlota w gabinie 1500pix

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin