Budowa obwodnicy Gąbina w plebiscycie Z Tumskiego Wzgórza

26-02-2021 Aktualności Drukuj E-mail Odsłony: 366
Budowa obwodnicy Gąbina - nasza inwestycja w plebiscycie Z Tumskiego Wzgórza

Rozpoczyna się głosowanie w plebiscycie Z Tumskiego Wzgórza - podsumowującym najważniejsze wydarzenia zrealizowane w minionym roku w zachodniej części Mazowsza.

Celem Plebiscytu jest wyłonienie, w drodze głosowania, najważniejszych wydarzeń 2020 roku. Pierwszy etap Plebiscytu po jego inauguracji w “Tygodniku Płockim” to posiedzenie Kapituły, która decyduje o wyborze najważniejszych jej zdaniem wydarzeń dla mieszkańców Płocka i całej ziemi płockiej. Kapituła wybiera po 10 propozycji w 4 kategoriach: Inicjatywy gospodarcze i społeczne; Sport i turystyka; Kultura  i Rozrywka; oddzielną kategorią jest „W regionie” która w bieżącej edycji przyjęła nazwę „Na Mazowszu Płockim”.

To właśnie w tej kategorii za Oddanie do użytku obwodnicy Gąbina nominowani zostali Krzysztof Jadczak  Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin oraz Adam Struzik marszałek województwa mazowieckiego. Tegoroczna nominacja to kolejne tego typu wyróżnienie, przyznane Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin. W ubiegłych latach nominowane były m.in. Rozbudowa Zespołu Szkół w Gąbinie wraz z oddaniem boiska Orlik, przebudowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Górkach, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gąbinie, rewitalizacja dwóch zabytkowych kamienic w Gąbinie,  uruchomienie żłobka samorządowego w Nowym Grabiu, budowa placu zabaw przy przedszkolu samorządowym, utworzeniem pierwszej w historii miasta Szkoły Muzycznej I Stopnia czy  budowa żłobka w Gąbinie i realizacja sześciu projektów edukacyjnych w Gąbińskich szkołach.

Wszystkich, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu i upamiętnić budowę gąbińskiej obwodnicy, która była największym i najdroższym przedsięwzięciem inwestycyjnym w historii naszego miasta, informujemy, że można tego dokonać za pomocą kuponów zamieszczanych w “Tygodniku Płockim”, bądź za pomocą SMS-ów wysyłając treść NMP.1 na numer 73601 (koszt SMS-a 3,69 zł brutto).

Przypomnijmy:

Burmistrz Krzysztof Jadczak to najczęściej nominowany przedstawiciel władz samorządowych biorących udział w plebiscycie. Inwestycje, prowadzone na terenie Miasta i Gminy Gąbin, co roku zdobywają uznanie głosujących oraz kapituły konkursu.

Pomysł wybudowania obwodnicy, która komunikacyjnie odciąży Gąbin, liczy sobie kilkadziesiąt lat. Na przeszkodzie jego realizacji stał jednak brak wystarczających środków finansowych oraz utrudnienia administracyjne. Mimo to, lokalny samorząd przystąpił do uwzględniania w swoich planach powstanie tej ogromnej inwestycji. Dużą rolę odegrał tutaj Burmistrz Krzysztof Jadczak, który już w latach 2003-2005, przy tworzeniu lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego, forsował projekt wybudowania gąbińskiej obwodnicy- okalającej miasto od strony zachodniej, południowej i wschodniej. Rada Miasta i Gminy Gąbin swoją decyzją przyjęła nowy przebieg drogi DW577 i DW574. Współpraca między Miastem i Gminą Gąbin, Województwem Mazowieckim oraz Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich zaowocowała w 2013 roku podpisaniem umowy na wykonanie projektu budowy obwodnicy. Był to bez dwóch zdań ważny krok naprzód. Projekt poddano konsultacjom społecznym. Dokonano kilku zmian oraz przystąpiono do działań prawnych, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia realizacji inwestycji. Na tym etapie bardzo dużą rolę odegrali Marszałek Adam Struzik oraz Burmistrz Krzysztof Jadczak, którzy włączyli się w negocjacje z lokalną społecznością. Do roku 2016 udało się rozwiązać większość sporów. Ostatecznie, po ponad trzech latach ciężkiej pracy, 18 sierpnia 2016 roku Wojewoda Mazowiecki wydał zezwolenie na budowę gąbińskiej obwodnicy. Decyzja uprawomocniła się 16 listopada 2017 roku. Wiosną 2018 roku ogłoszono przetarg, który nie zdołał jednak wyłonić wykonawcy. Ostatecznie, w maju 2018 roku przeprowadzono drugą procedurę przetargową, którą wygrało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Umowę na budowę obwodnicy podpisano 20 lipca 2018 roku. Już 27 lipca odbyło się symboliczne rozpoczęcie budowy. Niedługo potem, przystąpiono do regulacji terenu, wycinki drzew i właściwych prac budowlanych. Obwodnica powstała w około szesnaście miesięcy. Mowa tu oczywiście o pracach w terenie, nie uwzględniających pozwoleń na użytkowanie, odbiorów i innych czynników administracyjnych. W ramach inwestycji, na odcinku 4,6 kilometra,  przebudowano  część dróg podmiejskich. Powstały nowe drogi dojazdowe i zjazdowe, skrzyżowania w tym 3 ronda i pozostała infrastruktura towarzysząca.  Łącznie na realizację zadania przeznaczono około 50 milionów złotych (Inwestycję dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020). Prace, z ramienia inwestora (Województwo Mazowieckie) nadzorował Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Na przełomie roku 2019 i 2020, wybudowano łącznik obwodnicy, tworzący połączenie między obwodnicą a dotychczasowym odcinkiem drogi wojewódzkiej 577. Zadanie realizował samorząd Miasta i Gminy Gąbin, dzięki wsparciu finansowemu Województwa Mazowieckiego oraz środków rządowych z Funduszu Dróg Samorządowych. Od 5 marca kierowcy mogli już korzystać z nowej przeprawy drogowej, łączącej drogę wojewódzką z obwodnicą miasta.

Budowa gąbińskiej obwodnicy była największym i najdroższym przedsięwzięciem inwestycyjnym w historii miasta. Jej budowa w dużym stopniu przeobraziła mapę Gąbina, tworząc zupełnie nowe perspektywy rozwojowe całego regionu. W roku 2018 samorząd Miasta i Gminy Gąbin rozpoczął realizację zadania, mającego na celu utworzenie Gąbińskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego. Zlokalizowana przy obwodnicy, stanowić będzie katalizator rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz da możliwość przyciągnięcia kapitału zewnętrznego i zwiększenia inwestycji gospodarczych na terenie gminy.

Obecnie Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak podjął działania w zakresie przygotowania kolejnego etapu budowy obwodnicy Gąbina, tym razem wschodniego i północnego. W tym roku na temat tej ważnej inwestycji odbyły się już dwa spotkania, Burmistrza z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, jedno w dniu 4 stycznia w Warszawie drugie na Sesji Rady Miasta i Gminy Gąbin w dniu 12 lutego, gdzie uczestniczący w obradach Marszałek zadeklarował chęć współpracy z Samorządem Gąbina co do kolejnych etapów budowy obwodnicy.

obwodnica 2

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-piątek 7:30-15:30, środy do godziny 18:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin