Remont strażnicy OSP w Czermnie

30-12-2020 Aktualności Odsłony: 373

Miasto i Gmina Gąbin już po raz kolejny pozyskuje środki z programu „Mazowieckie Strażnice” prowadzonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

remont straznicy osp w czermnie 29 12 2020 1400pix

Wsparcie z tego programu w ubiegłych latach otrzymały już OSP Gąbin i OSP Lipińskie.

W bieżącym roku w ramach „Mazowieckie Strażnice OSP-2020” Samorząd Miasta i Gminy Gąbin zrealizował inwestycję polegającą na remoncie strażnicy w Czermnie.

Celem zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2020” jest poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego poprzez udzielenie pomocy finansowej celem pokrycia całości lub części kosztów prac remontowych budynków strażnic jednostek.

Zakres prac remontowych strażnicy w Czermnie obejmował: remont garażu, szatni oraz remont łazienki.

Koszt całości zadania wyniósł 24 100,00 zł, z czego kwotę 19 100,00 zł pozyskano w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2020”.

Strażnica oprócz swoich funkcji przeciwpożarowych pełni także rolę lokalnego ośrodka kultury, gdzie mieszkańcy w wolnym czasie spotykają się, organizują wydarzenia lokalne oraz jest siedzibą Koła Gospodyń Wiejskich.

logotyp mazowsze serce polski 700pix

Wkład własny Miasta i Gminy Gąbin: 5.000,00zł

zadanie finansowane ze srodkow miasta i gminy gabin 700x350

osp czermno 29 12 2020 0007 1200pix