Spotkanie mieszkańców osiedla „Pisarzy” w Gąbinie z Burmistrzem oraz Radnymi Rady Miasta i Gminy Gąbin

25-09-2020 Aktualności Drukuj E-mail Odsłony: 551
Spotkanie mieszkańców osiedla „Pisarzy” w Gąbinie z Burmistrzem oraz Radnymi Rady Miasta i Gminy Gąbin

W dniu 23 września o godzinie 17:00 odbyło się na placu zabaw przy ul. Z. Nałkowskiej w   Gąbinie, spotkanie przedstawicieli Samorządu z mieszkańcami osiedla.

 Zebranie zorganizował Radny Tadeusz Walburg, przedstawił działania, które podejmował w sprawie inwestycji  osiedlowych. Następnie poprosił Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin Krzysztofa Jadczaka wraz z Przewodniczącym Rady Edwardem Wilgockim, by przedstawili aktualną sytuację dot. bieżących i planowanych zadań inwestycyjnych.

Głównym tematem były sprawy drogowe oraz odwodnienie terenu. Burmistrz omówił dotychczasowe działania polegające na budowie kanalizacji sanitarnej, budowie ulic Mickiewicza i Norwida i konieczność przystąpienia do budowy kanalizacji deszczowej.

Od wielu lat osiedle „Pisarzy” boryka się z częstymi podtopieniami wywołanymi gwałtownymi opadami deszczu. Jest ono specyficznie położone, charakteryzuje się  licznymi zagłębieniami i wzniesieniami terenu, co stwarza problemy w zakresie rozbudowy infrastruktury, zwłaszcza tej kanalizacyjnej. Dalsze inwestycje drogowe warunkowane były wykonaniem sieci sanitarnej a przede wszystkim deszczowej. Na przestrzeni ostatnich lat ulegała zmianie koncepcja odprowadzenia wód deszczowych projekty budowlane były zmieniane, rozwiązania technologiczne budziły wątpliwość w ich wydajność oraz opłacalność. Wszystkie rozpatrywane rozwiązania są niestety bardzo kosztowne.

W chwili obecnej udało się opracować dokumentację projektową i uzyskać stosowne pozwolenia na budowę. Aby móc wybudować drogi musi najpierw zostać wykonana kanalizacja deszczowa - jej wartość stanowi ok.  2/3 ogólnych kosztów inwestycji w stosunku do 1/3 kosztu budowy dróg i chodników.

Na przełomie lipca i sierpnia br. Samorząd pozyskał środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 511 434,00 zł, z przeznaczeniem na budowę odwodnienia ulic na osiedlu „Pisarzy”.  Jednocześnie szukano możliwości pozyskania kolejnych dofinansowań w celu uzupełnienie brakującej kwoty. Miasto i Gmina Gąbin po raz kolejny wystąpiła z wnioskiem do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, planowany koszt realizacji inwestycji wynosi ponad 3.600.000,00 zł.

W spotkaniu mieszkańcy brali czynny udział, zadawali pytania, wyjaśniano wątpliwości dotyczące realizacji kolejnych etapów inwestycji i proponowanych rozwiązań technologicznych.

Dla wielu mieszkańców największą bolączką są powstające na drodze koleiny wyrwy poopadowe, które uniemożliwiają przejazd. Ukształtowanie terenu, szczególnie dla osób mieszkających w najniżej położonych miejscach powoduje, że w okresie silnych opadów deszczu, czy też zimowo-wiosennych roztopów poruszanie się po drodze jest uciążliwe czy wręcz niemożliwe. Dlatego też w pierwszej kolejności realizowana będzie budowa kanalizacji deszczowej

Samorząd Miasta i Gminy Gąbin przygotowuje aktualnie postępowanie przetargowe na pierwszy etap inwestycji, prace budowlane rozpoczną się wiosną 2021r.

opracowanie: M. Świerzyńska
fot. A. Świerzyński

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin