Powstał nowy Klub Seniora w Gąbinie

10-09-2020 Aktualności Drukuj E-mail Odsłony: 1899
Powstał nowy Klub Seniora w Gąbinie

Zachęcamy wszystkich seniorów do wstąpienia w nowopowstałego Klubu Seniora w Gąbinie.

Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin

informuje o realizacji projektu pn. „Zdrowy Senior – Szczęśliwy Senior!” realizowanego przez Thanero Sp. z o. o. wraz z Partnerem Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, w ramach którego utworzony został Klub Seniora,
który ma swoją siedzibę w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie przy ul. Kościuszki 1 (wejście od strony ul. Płockiej).

Informacja o projekcie Zdrowy Senior – Szczęśliwy Senior!

THANERO Sp. z o.o. wraz z Partnerem Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego realizuje projekt pn. Zdrowy Senior – Szczęśliwy Senior! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Projekt realizowany jest w okresie: 1.01.2020 – 28.02.2022

Celem głównym projektu jest:

Wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dla 60 osób po 60 r. życia., wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powiatu płockiego, niesamodzielnych, poprzez wsparcie dla tworzenia/ funkcjonowania placówek świadczących usługi społeczne
w społeczności lokalnej w formie Klubów Seniora.

W ramach wsparcia na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w ramach działania zaplanowano następujące działania świadczone w Klubach Seniora:

 • zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej (m.in. rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań);
 • zwiększenie aktywności i uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym;
 • działalność prozdrowotną (m.in. edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzami), kulturalna (wyjścia do kina, czy teatru) i edukacyjna (m.in. nauka obsługi komputera, korzystania
  z Internetu);
 • prowadzenie zajęć z zakresu kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowych np. nordic walking, zorganizowane zajęcia w ramach stref aktywności rodzinnej, aerobik, aqua aerobik itp.;
 • tworzenie grup samopomocowych, których członkowie będą wzajemnie się wspierać
  w trudnościach życia codziennego;
 • poradnictwo prawne realizowane poprzez udzielanie seniorom informacji o obowiązujących przepisach z zakresu m.in. prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów;
 • poradnictwo psychologiczne realizowane poprzez proces diagnozowania, profilaktyki i terapii;
 • poradnictwo rodzinne obejmujące funkcjonowanie rodziny.

W Klubie Seniora świadczone będą usługi asystenckie, które obejmowały będą wspieranie osób
z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych), zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach), edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół
i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki). Usługi asystenckie prowadzone będą przez asystentów osób niepełnosprawnych i zakładać będą elementy usług o charakterze opiekuńczym.

Klub Seniora mieści się w Gąbinie w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie przy  ul. Kościuszki 1 (wejście od strony ul. Płockiej) i funkcjonować będzie przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników i ich rodzin. W ramach Klubu Seniora świadczone będą usługi opiekuńcze i asystenckie w zastępstwie za opiekunów faktycznych. Będą one świadczone na rzecz osób niesamodzielnych, tj. osób które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Biuro Projektu:

Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, Aleje Kilińskiego 12A pok. 8, 09-407 Płock (budynek ECG), email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: +48 606 48 98 17 lub Kierownik Klubu Seniora Pani Teodozja Olszewska, telefon: + 48 798 011 819

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin