Samorząd Miasta i Gminy Gąbin pozyskał dofinansowanie na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Kępinie

07-07-2020 Aktualności Drukuj E-mail Odsłony: 580
Samorząd Miasta i Gminy Gąbin pozyskał dofinansowanie na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Kępinie

Projekt rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Kępinie otrzymał wsparcie ze środków unijnych na kwotę prawie dwóch milionów złotych.

Umowa podpisana została we wtorek 7 lipca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Miasto i Gminę Gąbin reprezentował Burmistrz Krzysztof Jadczak oraz Skarbnik Aleksandra Kłys; Województwo Mazowieckie (które przydziela środki pochodzące z budżetu UE)  Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Radosław Rybicki oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Kazimierz Porębski.

Miasto i Gmina Gąbin pozyskało środki finansowe w wysokości 1 912 281,00 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych zadania.

We wrześniu 2019 r. Samorząd Miasta i Gminy Gąbin złożył wniosek o przyznanie pomocy dla operacji typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego PROW na lata 2014-2020 na realizację operacji pn. "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kępina".

Celem zadania jest poprawa  stanu infrastruktury zaopatrzenia w wodę poprzez przebudowę i rozbudowę SUW. Zgodnie z projektem budowlanym w 2016r. dobowa produkcja wody na SUW Kępina wynosiła od 500m3/d zimą do 1800 m3/d w okresach maksymalnych rozbiorów. Perspektywicznie przyjęto, że dobowa produkcja wody uzdatnionej wraz z produkcją wody do płukania filtrów wyniesie maksymalnie 2100m3/d. W chwili obecnej SUW produkuje wodę głębinową za pomocą ujęć z trzech studni (nr 1, nr 2, nr 3). Projektowany układ technologiczny został przystosowany do uzdatniania wody również ze studni nr 7, którą w przyszłości planuje się podłączyć do modernizowanej stacji. 

Sukcesywna rozbudowa sieci wodociągowej w Gąbinie, a także pozostałych miejscowościach oraz coraz większa liczba nowych terenów mieszkaniowych, zwiększają zapotrzebowanie na wodę. Widoczne jest to zwłaszcza w okresie letnim, kiedy jej zużycie gwałtownie rośnie. Prace modernizacyjne SUW Kępina, stanowią ważny punkt inwestycyjny dla rozwoju Miasta i Gmin Gąbin. Rozbudowa stacji nie tylko pomoże rozwiązać dotychczasowe problemy z zaopatrzeniem w wodę ale stanowić będzie bazę do dalszych inwestycji na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

podpisanie umowy suw kepina 1200pix 07 07 2020

suw kepina pzt 1600pix 07 07 2020

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-piątek 7:30-15:30, środy do godziny 18:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin