Miasto i Gmina Gąbin z kolejnym dofinansowaniem - sprzęt komputerowy do nauczania zdalnego

03-07-2020 Aktualności Odsłony: 515
Miasto i Gmina Gąbin z kolejnym dofinansowaniem - sprzęt komputerowy do nauczania zdalnego

3 lipca w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego w Płocku podpisane zostały umowy na dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Programu Przygotowania Szkół, Nauczycieli i Uczniów do Nauczania Zdalnego.

Miasto i Gminę Gąbin reprezentowali Burmistrz Krzysztof Jadczak oraz Skarbnik Aleksandra Kłys.

W ramach projektu Miasto i Gmina Gąbin otrzyma sprzęt o wartości ponad 110 tys. zł. Trafi on do szkoły podstawowej w Dobrzykowie. Placówka, będąca jednym z 233 partnerów projektu otrzyma sprzęt multimedialny, niezbędny do prowadzenia nauczania na odległość. Odbędą się także szkolenia dla nauczycieli z prowadzenia nauki zdalnej. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami otrzymają urządzenia mobilne oraz dostęp do Internetu.

Środki finansowe projektu pochodzą z budżetu  Unii Europejskiej, Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz funduszy rządowych. Projekt jest kontynuacją wcześniejszego programu wsparcia pracowni szklonych w tym informatycznych i językowych. Miasto i Gmina Gąbin, będące uczestnikiem tego projektu, automatycznie zakwalifikowało się jako partner do aktualnego działania.

Samorząd Gminy Gąbin korzysta z wielu programów zewnętrznych, rozwijając możliwości kształcenia za pomocą multimediów i sprzętu informatycznego. Do tej pory udało się wyposażyć wszystkie szkoły podstawowe (Borki, Czermno, Dobrzyków, Gąbin, Nowe Grabie, Nowy Kamień) w tablice multimedialne. Ponadto w szkole podstawowej w Nowym Grabiu utworzona została pracownia informatyczno-językową (rok 2019). Na bieżąco prowadzone są również działania, mające na celu modernizację istniejącej bazy informatycznej we wszystkich placówkach. Lokalny samorząd otrzymał również granty na zakup sprzętu do nauki zdalnej w ramach  programu operacyjnego Polska Cyfrowa „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła Plus”.

opracowanie: W. Olszewski
fot. D. Jakubowska