Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin z absolutorium

29-05-2020 Aktualności Drukuj E-mail Odsłony: 648
Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin z absolutorium

27 maja odbyła się XXII Sesja Rady Miasta i Gminy Gąbin. Tego dnia obradowano m.in. nad budżetem oraz raportem o stanie gminy za rok 2019.

 Radni udzielili również absolutorium urzędującemu burmistrzowi Krzysztofowi Jadczakowi.

default

Rada Miasta i Gminy Gąbin bez głosu sprzeciwu udzieliła absolutorium burmistrzowi. Wynik był wyrazem zaufania dla jego działalności oraz prawidłowego wykonania ubiegłorocznego budżetu.

default

W roku 2019 Miasto i Gmina Gąbin pozyskało 3 236 089,61 zł co znacząco wpłynęło na dobrą kondycję finansową budżetu oraz nadwyżkę w wysokości 941 285,62 zł. Dzięki wsparciu zewnętrznemu realizowano szereg dużych inwestycji w tym: budowę łącznika obwodnicy, przebudowę i budowę dróg samorządowych, rewitalizację terenów zielonych w Gąbinie. Dzięki finansowaniu zewnętrznemu udało się również doposażyć lokalne OSP oraz wykonać szereg mniejszych inwestycji w infrastrukturę gminną a także realizowano zadania opiekuńczo-wychowawcze w placówkach objętych programem Maluch+.   

obwodnica 2

Największym wyzwaniem dla samorządu w 2019 roku było wybudowanie gąbińskiej obwodnicy. Ukończenie prac stanowiło ukoronowanie wieloletniej współpracy lokalnego samorządu oraz Województwa Mazowieckiego w tym zakresie. Miasto i Gmina Gąbin partycypowało w realizacji zadania. Budowa obwodnicy stanowiła największą inwestycją w historii Gąbina. Odbiór techniczny odbył się grudniu 2019 roku. Oficjalne, choć skromne (ze względu na panującą epidemię koronawirusa) otwarcie, miało miejsce w kwietniu br. Obwodnicę otworzyli marszałek Adam Struzik, burmistrz Krzysztof Jadczak oraz dyrektor MZDW Tomasz Dąbrowski.

obwodnica

Budżet miasta i gminy  za rok 2019 określić można jako zrównoważony. Samorząd skupił się w ubiegłym roku na dokończeniu rozpoczętych inwestycji. Wykonano trzeci etap rozbudowy  kompleksu szkolnego w Nowym Grabiu, wybudowano  łącznik obwodnicy miejskiej Gąbina a także realizowano kolejne działania mające na celu poprawę lokalnej infrastruktury drogowej i sanitarnej. Ponadto realizowano stałe działania gminy w zakresie oświaty, kultury, sportu, opieki społecznej czy administrowania mieniem lokalnym.

pracownia informatyczno jezykowa w nowym grabiu 10 03 2020 17

Sprawozdanie budżetowe za rok 2019 otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Rada Miasta i Gminy Gąbin dwunastoma głosami „za” oraz trzema wstrzymującymi się, udzieliła absolutorium burmistrzowi i przyjęła sprawozdanie.

rozpoczecie budowy obwodnicy gabina 27 07 2018 197

opracowanie: W. Olszewski

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin