229. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja

04-05-2020 Aktualności Odsłony: 547
229. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 maja

229 lat temu w sali senatorskiej Zamku Królewskiego w Warszawie, uchwalona została Ustawa Rządowa, zwana Konstytucją 3 Maja.

Pamięć o tych wielkich dla Narodu wydarzeniach wciąż żyje, przyjmując formę obchodów rocznicowych, także na terenie Miasta i Gminy Gąbin.

O tym, że w Zamku Królewskim dzieją się ważne rzeczy, świadczyły tłumy mieszczan wiwatujących na cześć Ustawy Rządowej. Jej uchwalenie było wielkim zwycięstwem części szlachty z tzw. obozu reformatorskiego. Dążył on do zmiany ustroju Rzeczypospolitej, wzmocnienia pozycji króla i wprowadzenia nowych praw, reformujących skarb państwa, wojsko oraz administrację. Potrzeba reform widoczna była nie tylko w Warszawie. Cała Rzeczypospolita czekała na zmiany, które wzmocnią rozdarty wojnami i obcymi interwencjami Naród. Na ziemi gąbińskiej już od początku obrad Sejmu Czteroletniego (poprzedzającego uchwalenie konstytucji), silnie popierano reformy, zwłaszcza te dotyczące administracji miejskiej. Gąbińska szlachta, wraz z innymi przedstawicielami stanowymi, słała do króla memoriały, wzywające do uchwalenia prawa o miastach oraz naprawy Rzeczypospolitej. Wyrazy poparcia dla reform wyrażano również na Semikach Ziemskich w Gąbinie oraz podczas prac komisji porządkowych, które miały poprawić sytuację bytową miasta.

Wspomnienie tych ważnych wydarzeń jest wciąż żywe, również w Mieście i Gminie Gąbin. Mimo panującej epidemii koronawirusa, również i u nas oddano hołd wydarzeniom sprzed 229 lat. Forma uroczystości dostosowana była do panujących obostrzeń sanitarnych.

Główne obchody miały miejsce w Gąbinie. O godzinie 12:00 w świątyni parafialnej odbyła się Msza Święta w intencji Ojczyzny. Celebrował ją ks. Patryk Zawadzki. Nabożeństwo, ze względu na panującą epidemią, miało szczególny wydźwięk i charakter. W kościele, tak jak we wszystkich miejscach publicznych, obowiązują normy sanitarne. Limit osób oraz zachowanie odpowiednich odległości pomiędzy wiernymi, ograniczyły liczbę uczestników nabożeństwa.

W uroczystej Mszy Świętej wzięli udział: Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak oraz Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin Edward Wilgocki. Przed nabożeństwem złożyli oni kwiaty i zapalili symboliczny znicz pod pomnikiem-głazem Marszałka Piłsudskiego. W imieniu mieszkańców oraz organizacji samorządowych i pozarządowych z naszej gminy, oddali hołd wszystkim tym, którzy walczyli za Polską niepodległość i wolność. Panujące obostrzenia sanitarne wymusiły duże zmiany w programie uroczystości. Złożenie kwiatów pod pomnikiem-głazem, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, miało w tym roku charakter kameralny, bez udziału publiczności.

Mimo, iż obecna sytuacja wymusiła duże ograniczenia w celebrowaniu tej ważnej dla Polaków daty, nie zapomnieliśmy o naszej bogatej i dającej poczucie dumy historii. 229 lat po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja, pamięć o niej jest wciąż żywa tak w narodzie jak i wśród mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin.

W. Olszewski,
fot. A. Świerzyński