Plac targowy przy ul. Wspólnej otwarty!

24-04-2020 Aktualności Drukuj E-mail Odsłony: 1818
Plac targowy przy ul. Wspólnej otwarty!

Gąbińskie targowisko miejskie znowu otwarte.

Handel będzie się jednak odbywał na nowych zasadach, z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa - w związku z panującą pandemią koronawirusa COVID-19.

[podstawa prawna: Zarządzenie nr 24/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie: zasad korzystania z targowiska miejskiego w Gąbinie przy ul. Wspólnej, w związku z wystąpieniem stanu epidemii.]

Zmiany nie dotyczą terminów! Dni targowe, jak zawsze, odbywać się będą we czwartki i w soboty.

Na targowisku, Zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami dopuszczony będzie handel tylko produktami spożywczymi, w tym płodami rolnymi oraz środkami czystości.

Osoby korzystające z miejskiego targowiska będą musiały ponadto przestrzegać poniższych zasad:

 1. Liczba klientów ( kupujących) na targowisku nie może przekraczać 4 osób na jedno miejsce handlowe (stragan). O ilości osób wchodzących w danym czasie na targowisko decyduje pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie - zarządzający targowiskiem,
 2. Odległość między miejscami handlowymi ( straganami) nie może być mniejsza niż 1,5m,
 3. Przy jednym stoisku handlowym nie może przebywać równocześnie więcej niż 4 osoby kupujące, z zachowaniem obowiązującego dwumetrowego dystansu między nimi.
 4. Każdy handlujący zapewnia swoim klientom płyn do dezynfekcji rąk oraz rękawiczki jednorazowe,
 5. Handlujący ma obowiązek dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi,
 6. Kontakt klienta z żywnością ma być ograniczony. Na straganach z żywnością w tym tych z warzywami i owocami, tylko sprzedający może dotykać i pakować produkty,

Za zachowanie powyższych zasad na stoisku handlowym ( straganie ) odpowiada sprzedający,

Wszyscy przebywający na targowisku, zobowiązani są do stosowania poniższych rygorów higienicznych i epidemicznych:

 1. Każdy klient wchodzący na targowisko zobowiązany jest do dezynfekcji rąk lub założenia jednorazowych rękawiczek. Przy wyjściu z targowiska należy ponownie zdezynfekować ręce,
 2. Dezynfekcję rąk lub założenie jednorazowych rękawiczek należy wykonać przy każdym stoisku handlowym na którym będą dokonywane zakupy,
 3. Osoby, oczekujące przy stoisku lub na swoją kolej wejścia na targowisko, powinny zachować co najmniej 2 m dystans od drugiej osoby,
 4. Każda osoba korzystająca z targowiska zobowiązana jest zakrywać ust i nos przy pomocy odzieży, maski, maseczki lub kasku,
 5. Korzystający z targowiska maja obowiązek poruszania się w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie, chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad:
  • dzieckiem do ukończenia 13 roku życia,
  • osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności,
  • osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

Wszyscy przebywający na targowisku mają obowiązek podporządkowania się poleceniom pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie - zarządzającego targowiskiem.

Wszyscy korzystający z targowiska są zobowiązani do reagowania na brak stosowania się innych osób do przestrzegania rygorów higienicznych i epidemicznych. Niestosowanie się do rygorów należy zgłaszać pracownikowi Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie - zarządzającemu targowiskiem lub bezpośrednio Policji.

W.Olszewski

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin