Otwarcie obwodnicy Gąbina - największej inwestycji w historii miasta

09-04-2020 Aktualności Drukuj E-mail Odsłony: 2929
Otwarcie obwodnicy Gąbina - największej inwestycji w historii miasta

Oddanie do użytku obwodnicy Gąbina – powód do radości w tym trudnym okresie epidemii.

Budowa obwodnicy trwała szesnaście miesięcy. Już 17 grudnia 2019r. nastąpił odbiór techniczny inwestycji i od tego momentu przygotowywane były wszystkie wymagane prawem procedury oddania do użytku przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Dziś (9 kwietnia 2020r.) dokonano oficjalnego otwarcia największej inwestycji w historii miasta.

Wydarzenie, odbyło się w warunkach epidemii koronawirusa, ze względu na panujące obostrzenia, miało formę symboliczną. Otwarcia w sposób zdalny dokonali – główny inwestor Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Dyrektor MZDW w Warszawie Tomasz Dąbrowski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak.

Gąbin, jako ważny węzeł komunikacyjny regionu, od wielu lat borykał się z coraz większym ruchem drogowym na obszarze miasta. Specyficzna zabudowa, wąskie uliczki oraz duża liczba zakrętów sprzyjały wypadkom i kolizjom drogowym. Wzrastające natężenie ruchu stanowiło duże zagrożenie dla mieszkańców, nie tylko poprzez zwiększone ryzyko wypadków ale również generowany hałas oraz transport materiałów niebezpiecznych przez zabytkowe centrum miasta.

Pomysł wybudowania obwodnicy, która komunikacyjnie odciąży Gąbin, liczy sobie kilkadziesiąt lat. Na przeszkodzie jego realizacji stał jednak brak wystarczających środków finansowych oraz utrudnienia administracyjne. Mimo to, lokalny samorząd przystąpił do uwzględniania w swoich planach powstanie tej ogromnej inwestycji. Dużą rolę odegrał tutaj Burmistrz Krzysztof Jadczak, który już w latach 2003-2005, przy tworzeniu lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego, forsował projekt wybudowania gąbińskiej obwodnicy- okalającej miasto od strony zachodniej, południowej i wschodniej. Rada Miasta i Gminy Gąbin swoją decyzją przyjęła nowy przebieg drogi DW577 i DW574. Współpraca między Miastem i Gminą Gąbin, Województwem Mazowieckim oraz Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich zaowocowała w 2013 roku podpisaniem umowy na wykonanie projektu budowy obwodnicy. Był to bez dwóch zdań ważny krok naprzód. Projekt poddano konsultacjom społecznym. Dokonano kilku zmian oraz przystąpiono do działań prawnych, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia realizacji inwestycji. Na tym etapie bardzo dużą rolę odegrali Marszałek Adam Struzik oraz Burmistrz Krzysztof Jadczak, którzy włączyli się w negocjacje z lokalną społecznością. Do roku 2016 udało się rozwiązać większość sporów. Ostatecznie, po ponad trzech latach ciężkiej pracy, 18 sierpnia 2016 roku Wojewoda Mazowiecki wydał zezwolenie na budowę gąbińskiej obwodnicy. Decyzja uprawomocniła się 16 listopada 2017 roku. Wiosną 2018 roku ogłoszono przetarg, który nie zdołał jednak wyłonić wykonawcy. Ostatecznie, w maju 2018 roku przeprowadzono drugą procedurę przetargową, którą wygrało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Umowę na budowę obwodnicy podpisano 20 lipca 2018 roku. Już 27 lipca odbyło się symboliczne rozpoczęcie budowy. Niedługo potem, przystąpiono do regulacji terenu, wycinki drzew i właściwych prac budowlanych. Obwodnica powstała w około szesnaście miesięcy. Mowa tu oczywiście o pracach w terenie, nie uwzględniających pozwoleń na użytkowanie, odbiorów i innych czynników administracyjnych. W ramach inwestycji, na odcinku 4,6 kilometra,  przebudowano  część dróg podmiejskich. Powstały nowe drogi dojazdowe i zjazdowe, skrzyżowania w tym 3 ronda i pozostała infrastruktura towarzysząca.  Łącznie na realizację zadania przeznaczono około 50 milionów złotych (Inwestycję dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020). Prace, z ramienia inwestora (Województwo Mazowieckie) nadzorował Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Na przełomie roku 2019 i 2020, wybudowano łącznik obwodnicy, tworzący połączenie między obwodnicą a dotychczasowym odcinkiem drogi wojewódzkiej 577. Zadanie realizował samorząd Miasta i Gminy Gąbin, dzięki wsparciu finansowemu Województwa Mazowieckiego oraz środków rządowych z Funduszu Dróg Samorządowych. Od 5 marca kierowcy mogli już korzystać z nowej przeprawy drogowej, łączącej drogę wojewódzką z obwodnicą miasta.

Budowa gąbińskiej obwodnicy była największym i najdroższym przedsięwzięciem inwestycyjnym w historii miasta. Jej budowa w dużym stopniu przeobraziła mapę Gąbina, tworząc zupełnie nowe perspektywy rozwojowe całego regionu. W roku 2018 samorząd Miasta i Gminy Gąbin rozpoczął realizację zadania, mającego na celu utworzenie Gąbińskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego. Zlokalizowana przy obwodnicy, stanowić będzie katalizator rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz da możliwość przyciągnięcia kapitału zewnętrznego i zwiększenia inwestycji gospodarczych na terenie gminy.

Otwarcie zachodniej i południowej części obwodnicy nie stanowi jednak końca prac. Dalsze plany inwestycyjne uwzględniają powstanie odcinka wschodniego, łączącego się z drogą wojewódzką 574 w kierunku Płocka. Dzięki bardzo dobrej współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim przy zaangażowaniu Marszałka Adama Struzika, Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich z Dyrektorem Tomaszem Dąbrowskim oraz Samorządem Gąbina, Burmistrzem Krzysztofem Jadczakiem i Radą Miasta i Gminy Gąbin możliwa jest kontynuacja dalszych etapów budowy obwodnicy i powstaniem Gąbińskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin