Zdalne nauczanie w Mieście i Gminie Gąbin (1.04.2020r.)

01-04-2020 Aktualności Drukuj E-mail Odsłony: 478
4c897b5ff1d5a651ef6ccee71f0e582c W700 H350 Cp

20 marca 2020 r. zostało wydane rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące wprowadzenia w Polsce stanu epidemii.

 Jednocześnie przedłużony został okres zawieszenia pracy szkół – z pierwotnego terminu 25 marca do 10 kwietnia. Placówki edukacyjne od 25 marca działają w trybie zdalnego nauczania.

Stan epidemii, mający na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa, wymusza na społeczeństwie wysoką dyscyplinę, zwłaszcza pod względem ograniczenia kontaktów społecznych. Ważnym ogniwem są tutaj placówki wychowawcze i oświatowe, które ze względu na swoją specyfikę pracy, stanowią w czasie epidemii, realne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Ich zamknięcie na początku marca, było jednym z ważniejszych i koniecznych posunięć rządu w walce z wirusem COVID-19. Obecnie sytuacja jest nadal rozwojowa i nie było możliwości by w pierwotnym terminie (tj. 25 marca) szkoły, przedszkola i żłobki mogły wrócić do normalnego funkcjonowania.

Od 25 marca zmienił się tryb nauczania. Szkoły zapewniają swoim uczniom możliwość kształcenia na odległość. Część placówek w kraju, już wcześniej przekazywała swoim podopiecznym zadania do rozwiązania i powtórzenia. Nie inaczej było w Mieście i Gminie Gąbin. Na terenie naszej gminy nauczyciele potwierdzili gotowość do prowadzenia zdalnego nauczania. Kontaktują się z uczniami i rodzicami poprzez Facebooka, Messengera, Skype i telefonicznie. Uczniom na bieżąco przekazywane są materiały do nauki. Otrzymują oni karty pracy, tytuły tematów do realizacji oraz lektury do czytania. Uczniowie ósmych klas codziennie mogą skorzystać z  testów przed egzaminem ósmoklasisty, zamieszczanych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wszystkie szkoły mają możliwość kontaktu z rodzicami i uczniami poprzez E-Dziennik, (który już wcześniej został zakupiony przez Miasto i Gminę Gąbin dla naszych placówek oświatowych). Szkoła Podstawowa w Dobrzykowie w pełni korzysta z platformy Librus (umożliwiającej także zdalne nauczanie). W szkole podstawowej w Gąbinie, nauczyciele kontaktują się i pracują z uczniami za pomocą: komunikatorów: Messenger oraz Discord, platformy ClickMeeting, poczty e-mail, rozmów telefonicznych, wiadomości sms. Lekcje, zgodnie z ustalonym planem zajęć, prowadzone są w czasie rzeczywistym. Pozostałe szkoły, tj. w Borkach, Nowym Kamieniu, Nowym Grabiu i Czermnie kontaktują się z uczniami poprzez dostępne komunikatory, tworząc grupy na Messengerze i Skype.  Na bieżąco przekazują także zadania do wykonania dla uczniów. W dniach 30.03-01.04. przeprowadzono egzaminy ósmoklasisty, również w wersji online.

Od 25 marca wszystkie placówki oświatowo-wychowawcze mają obowiązek zdalnego nauczania i wdrożenia odpowiednich procedur organizacyjno-technicznych. Organizacją pracy kieruje dyrektor szkoły lub placówki oświatowej. Jego zadaniem jest powiadomienie rodziców o formie prowadzenia zajęć na odległość, ustalenie tygodniowych zakresów materiałów dla uczniów, sprecyzowanie w jaki sposób monitorowane będą postępy uczniów w nauce oraz wyznaczenie zasad kontaktu nauczycieli z rodzicami w okresie funkcjonowania pracy zdalnej.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na stronie MEN (link poniżej)
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

oraz na stronie internetowej www.gov.pl
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/zdalne-lekcje

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

ul. Stary Rynek 16, 09-530 Gąbin 24 267-41-50 24 277-12-56 urzad-sekretariat@gabin.pl

poniedziałek-wtorek-czwartek-piątek 7:30-15:30, środy od 9:00 do godziny 17:00

Formularz kontaktowy

Polecamy

 • Biuletyn Informacji Publicznej - Miasto i Gmina Gąbin
 • Mazowsze - serce Polski
 • Związek Powiatów Polskich
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • OPTIS - Piotr Kunikowski
 • stow aktywni razem 245x100pix
 • Klub Sportowy Unia Czermno
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • blekitni gabin 2
 • e-budownictwo - GUNB

Facebook miasta i gminy Gąbin